Lokalize ne demek? | Lokalize anlamı nedir? | Lokalize

Lokalize anlamı nedir?

Lokalize ne demek?

Lokalize anlamı nedir?

Lokalize | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: lokalize

Yabancı Kelime

Fr. localisé

sınırlandırılmış, belirlenmiş

“Yerini ve niteliğini belirlemek, sınırlamak” anlamındaki lokalize etmek, “yeri ve niteliği belirlenmek, sınırlanmak” anlamındaki lokalize olmak birleşik fiillerinde geçer.


Yabancı Kelime by