Lüp ne demek? | Lüp anlamı nedir? | Lüp

Lüp anlamı nedir?

Lüp ne demek?

Lüp anlamı nedir?

Lup | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: lup

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Değerli bir şeyi bedavadan ele geçirmek mânâsındaki «lüpe konmak» deyiminde geçer. Bazen isim olarak da kullanılır: Lüp buldu mu dayanamaz. 2. (ses taklidi) Büyücek bir şeyin birdenbire ve kolaylıkla yutulmasını anlatır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

loop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

magnifying glass. reading glass.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Lay up point.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Late Upper Palaeolithic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Lying Up Position.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

loop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

magnifying glass. reading glass.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Lay up point.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Late Upper Palaeolithic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Lying Up Position.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Ülke

Coğrafi Verileri

Konum: Karayipler’de, Karayip Denizinde adalar, Porto Riko’nun güneydoğusunda yer almaktadır.

Coğrafi konumu: 16 15 Kuzey enlemi, 61 35 Batı boylamı.

Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler.

Yüzölçümü: 1,780 km².

Sınırları: toplam: 10.2 km.

sınır komşuları: Hollanda Antilleri (Sint Maarten) 10.2 km.

Sahil şeridi: 306 km.

İklimi: Subtropikal iklimin etkisindedir, yüksek nem oranı değişiklik göstermektedir.

Arazi yapısı: Basse -Terre iç kısımdaki dağlar arasında volkanik özellik taşıyanıdır; Grande-Terre bölümü ise alçak bir kireçtaşı oluşumudur; diğer yedi ada da çoğunlukla volkanik özellik taşımaktadır.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Soufriere 1,484 m.

Doğal kaynakları: İşlenebilir arazi, turizmin gelişmesine olumlu katkıda bulunan iklim ve sahiller.

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %11.7.

daimi ekinler: %2.92.

Diğer: %85.38 (2005 verileri).

Sulanan arazi: 60 km² (2003 verileri).

Doğal afetler: Haziran - Ekim ayları arasında kasırgalar (hurricane); Soufriere aktif yanardağdır.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 452,776 (Temmuz 2006 verileri).

Nüfus artış oranı: %0.88 (2006 verileri).

Mülteci oranı: -0.15 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini).

Bebek ölüm oranı: 8.41 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini).

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.06 yıl.

Erkeklerde: 74.91 yıl.

Kadınlarda: 81.37 yıl (2006 verileri).

Ortalama çocuk sayısı: 1.9 çocuk/1 kadın (2006 tahmini).

Ulus: Guadaluplu.

Nüfusun etnik dağılımı: Siyah veya melezler %90, beyazlar %5, Doğu Hindistanlılar, Lübnanlılar, Çinliler %5 civarındalar.

Din: Roma Katolikleri %95, Hindu ve pagan Afrikalılar %4, Protestanlar %1.

Diller: Fransız (resmi) %99, Creole kökenli (Hem Avrupa, hem de Asya soyundan gelenler).

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler.

Toplam nüfusta: %90.

erkekler: %90.

kadınlar: %90 (1982 verileri).

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Guadalup Bölgesi.

kısa şekli : Guadalup.

Yerel tam adı: Departement de la Guadeloupe.

yerel kısa şekli: Guadeloupe.

Bağımsızlık durumu: Fransa’ya bağlı bir ülkedir.

Başkent: Basse-Terre.

İdari bölmeler: yok (Fransa tarafından yönetilir).

Bağımsızlık günü: yok (Fransa’ya bağlıdır).

Milli bayram: Bastille Günü, 14 Temmuz (1789).

Anayasa: 28 Eylül 1958 (Fransız Anayasası).

Hukuk sistemi: Fransa hukuku.

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: FZ, WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu).

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Guadalup ekonomisi tarım, turizm, hafif sanayi ve hizmet sektörüne dayanır. Turizm ülkede anahtar sektördür. Gelen turistlerin çoğu ABD’li turistlerdir. Tarımda eskiden beri şekerkamışı en önemli ürünlerden olmuştur. Son dönemlerde ise şekerkamışı yerini yavaş yavaş başka ürünlere - muz, patlıcan ve çiçeklere bırakmıştır. Hafif endüstri şeker ve rom imalatı ile dikkati çekmektedir. Bazı sanayi malları ve yakıt dışarıdan ithal edilir. İşsizlik


Ülke by

Türkçe Sözlük

(i. İng.). Eğlenerek vakit geçirmek yahut konuşmak, okumak üzere üyelere mahsus hususî toplantı ve eğlence yeri. Spor klübü: Spor derneği, bk. Kulüp.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

club.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

club. clubhouse.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

club.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Lüp düşkünü, lüpe meraklı.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. acı bakla, bot. Lupinus.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kurda ait; aç kurt gibi; vahşi, yırtıcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. deri veremi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(MAĞLÜB) (i. A. «galebe» den imef.) (mü. mağlûbe). t. Yenilmiş, kendisine galebe çalınmış, muharebe veya münakaşada kaybeden: Muharebeye başlandığı an kimin galip, kimin mağlûp olacağı belli olamaz. 2. Birinin zoru altında bulunan, karşı koyamıyan, Fars. zebûn: İnsan nefsine mağlûp olmamalıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Matlûb.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

credit. receivable account. due. demand. active. debt. lien. money on account.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

undefeated.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Tamamlanmış olup artık değiştirilemeyen iş, Osm. emr-i vâki’, (bk.) Oldubitti.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., gram. belirli bir geçmişteki olaydan daha önce olmuş olayın hikâyesi, (kıs. plup).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. i.). Büyük kayık.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. trafiğin tıkanması, karışıklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

affected style.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ÜSLÜB) (i. A.) (c. esâlîb). 1. Tarz, usûl, tutulan yol, stil. 2. (musiki) Bir eserin aslî hüviyetine uygunluk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fashion. genre. strong language. mode. touch. wording.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fashion. style. style biçem. tarz. stil.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fashion. idiom. make. pen. style. taste. touch. turn of phrase. wording.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. şehvet veya zevk düşkünlüğüne ait; i. şehvetperest kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. şehvetli; sefahate düşkün; duysal, hissi; zevki seven, zevke düşkün, tenperver. voluptuously z. şehvetli bir şekilde. voluptuousness i. şehvete düşkünlük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by