Mabeyn ne demek? | Mabeyn anlamı nedir? | Mabeyn

Mabeyn anlamı nedir?

Mabeyn ne demek?

Mabeyn anlamı nedir?

Mabeyn | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. A.).

1.Aradaki şey, aralık, ara: Ben, onların mâbeynine girmem, mâbeynlerinde birtakım sözler cereyan etmiş.

2.Harem ile selâmlık arasındaki daire veya oda ki, hem harem, hem selâmlık tarafından kullanılır: Mâbeyn odası.

3.Saray-ı hümâyûn’un harem dışında kalan ve devlet işleriyle ilgili daireleri: Mâbeyn-i hümâyûn.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مابين] arası. 2.padişah sarayı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Hükümdarın huzuruna adam çıkarmak gibi görevleri olan saray memuru. Karîn, kurenâ. Başmfbaynci — Ser-kurenâ. İkinci mâbaynci = Karln-i sânî.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mâbeynci hizmet ve vazifesi: Mâbeyncilik vazifesine getirildi.

Türkçe Sözlük by