Maçını Seyda | Maçını Seyda ne demek? | Maçını Seyda anlamı nedir?

Maçını Seyda | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: macini seyda

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., spor çift çift girilen bir musabakada rakibi olmadığından yarışmacının otomatikolarak tur atlaması.

Türkçe Sözlük

(i.). Çıkrık vesaire yapan doğramacının sanatı ve İşi.

Yabancı Kelime

Fr. futurisme

gelecekçilik

İtalyan şairi Marinetti’nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f)., (i). konuşmacının sözünü kesmek, soru yağmuruna tutmak, sıkıştırmak; keten tarağı ile taramak, ditmek; (i). keten ve kendir tarağı. heckler (i). konuşmacıyı zor duruma düşüren kimse; keten tarakçısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kilise kürsüsü; toplantıda konuşmacının önündeki kürsü.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i.çoğ.-dia) konuşmacının veya orkestra şefinin üzerinde durduğu yüksekçe platform, podyum.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. el yazısı; matb. el yazısı gibi basma harf; konuşmacının elindeki notlar; huk. senet, hüccet; alfabe, yazı düzeni.

Türkçe Sözlük

(i. F.). Aşktan aklını kaybetmiş, deli: Aşık-ı şeydâ.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [شيدا] mecnun.

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) - Aşk çılgını, çok tutkun, aşık.

Yabancı Kelime

Fr. spéculation

1. tic. vurgunculuk, 2. saptırma, 3. fel. kurgu

1. İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak haksız kazanç sağlama. 2. Saptırmak işi. 3. Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma.

Yabancı Kelime

Fr. surréalisme

gerçeküstücülük

Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

1.mezhebini gizlemek. 2.amacını gizlemek.

Yabancı Kelime

Fr. textile

1. dokuma, 2. dokumacılık

1. Dokumak işi. 2. Dokumacının yaptığı iş.