Mağsub ne demek? | Mağsub anlamı nedir? | Mağsub

Mağsub anlamı nedir?

Mağsub ne demek?

Mağsub anlamı nedir?

Mağsub | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغصوب] gaspedilmiş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by