Mahkum Olmak ne demek? | Mahkum Olmak anlamı nedir? | Mahkum Olmak

Mahkum Olmak anlamı nedir?

Mahkum Olmak ne demek?

Mahkum Olmak anlamı nedir?

Mahkum Olmak | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

hüküm giymek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hükmiden imef.) (mü. mahkûme).

1.Hüküm altında bulunan, tâbî: Efendisine mahkûmdur.

2.Bir mahkemenin hükmünü giymiş, mahkeme tarafından aleyhinde hükmolunmuş: Hapise, idama mahkûmdur.

3.(mec.) Doktor tarafından iyileşmesinden ümit kesilen: Yatağa yatmamış ise de mahkûmdur, (hukuk) MahkOm-ı blh = Hüküm ve kararı verilmiş, hüküm giymiş. MahkOm-ı aleyh = Aleyhine hükmolunmuş, davayı kaybetmiş veya cezası kararlaştırılmış. Mahkûm-ı leh = Lehine hükmolunmuş, davayı kazanmış olan.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

convict. captive. con. lag.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

convict.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [محکوم] hüküm giymiş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

hüküm giydirmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

hüküm giymek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A).

1.Mahkûm olma hâli: Hiçbir mahkûmiyeti yoktur.

2.Hüküm giyilen müddet: Mahkûmiyetini bitirmeden öldü.


Türkçe Sözlük by