Maksimum Lot ne demek? | Maksimum Lot anlamı nedir? | Maksimum Lot

Maksimum Lot anlamı nedir?

Maksimum Lot ne demek?

Maksimum Lot anlamı nedir?

Maksimum Lot | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: maksimum lot

Finansal Terim

(Maximum Lot)

Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen en yüksek miktardır


Finansal Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). kur'a usulü ile tayin etmek; pay etmek, bölüştürmek; tahsis etmek. allotment (i). hisse, pay; tayin; tahsis; bölüştürme, taksim; tevzi .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). değişik hal, alotrop.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Kim.). Kimya bakımından bir değişiklik olmadığı halde bir cismin ayrı hususiyetler göstermesi hali: Kırmızı ve beyaz fosfor arasında, birleşim farkı yoktur. Buna rağmen renklerinin ayrı oluşu bir alotropi halidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Alotropiden ileri gelen.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i).,(zool). bir çeşit salamandra.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). oy pusulası; bir seçimde oyların toplamı; gizli oy usulu ile yapılan seçim; (f). oy vermek; kura çekmek (yer için). ballot box oy sandığı. ballot paper oy pusulası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Bir seçimde herhangi bir adayın oyların mutlak çoğunluğunu alamaması hali.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i).,coğ. yatak örtüsü, battaniye gibi yatak takımları.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i.küçük süs eşyası, biblo, antika küçük parça.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. leke, kağıt üzerindeki mürekkep lekesi; ayıp, kusur; silme (yazıda); f. lekelemek, kirletmek, karalamak; karartmak; kurutma kağıdı ile kurutmak; gelişigüzel boyamak; lekelenmek, kirlenmek; emmek (kurutma kağıdı).blot out bozmak, tanınmaz hale get

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tavlada açık pul; herhangi bir meseledeki açık veya zayıf nokta.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. büyük leke, iri mürekkep lekesi; derideki kabartı; f. lekelemek, lekelenmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kurutma kağıdı; karakolda tutuklananların kayıt defteri. blotting paper kurutma kağıdı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., ing. (argo) sarhoş, zil zurna sarhoş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ince pamuklu,yünlü veya suni ipekten dokunmus kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). bir çeşit balina, kadırga balığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kalot, Katolik papazlarınınkine benzer başın yalnız tepe kısmını örten takke.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Kral Artür'ün efsanevi Sarayı; ABD Başkan Kennedy'nin maiyeti ve zamanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (zool). kabuklular ve örümcek gibi eklembacaklılarda baş ve göğüs kısmı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). çoğunlukla kefen olarak kullanılan mumlu bez.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bir çeşit kremalı pasta.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tülbent.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f ).(-ted, -ting) pıhtı, toptop olan herhangi bir şey; (f). pıhtıtaşmak, top top olmak, kesilmek (süt); pıhtılaştırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kumaş, bez, örtü; rahiplik mesleği, din adamlığı; yelken. the cloth rahipler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). (clothed veya clad) giydirmek; üstünü örtmek, kaplamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (çoğ). elbise, esvap, giysi; yatak takımı. clothes basket çamaşır sepeti. clotheshorse (i). çamaşır askısı; A.B.D., argo giyimine düşkün kimse. clothesline (i). çamaşır ipi. clothes moth güve. clothespin (i). mandal. clothes pole çamaşır ipini tutan

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yün kumaş veya elbise imalatçısı veya satıcısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). giyim eşyası elbise.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). bir toplantıda tartışmaları keserek oylamaya geçiş; (f). tartışmaları keserek oylamaya geçmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). özel bir işlemden sonra jelatinli filimden doğrudan doğruya fotoğraf basma tekniği.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). eski komplo, suikast, gizli tertip.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ikinci pilot.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). mukabil entrika, karşı tedbir; bir oyun veya edebi eserde ikinci tema; (f). mukabil entrika hazırlamak, karşı tedbir almak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). eteği andıran geniş ve kısa pantolon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (fiz). siklotron.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). iki dilde, iki dilli: (i). iki dilde yazılmış yazı veya kitap.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. botanik). Taçsız ikiçeneklilerden bir familya.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). toz bezi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (anat.) epiglot, gırtlak kapağı epiglottal (s.) bu kapağa ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak.) shallot.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Taşınabilir CD ve MiniDisc çalarlara, bellek kapasitesini artırmadan darbelere karşı müthiş bir direnç kazandırır. Ses sinyalleri, veri akışı darbe ya da titreşim sonucunda kesilmese bile sürekli olarak okunur. Olası veri hataları hafızada düzeltir.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(i. Fr. İsp.) (I ince okunur). Torpidolardan kurulu filo.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

flotilla.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

flotilla.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yüzme, su üzerinde durma; su üstünde yüzen çöp ve enkaz; (den). geminin su üstünde kalan kısmı; yüzme gücü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yüzme, su üstünde durma; (tic). sermaye temini; esham ve tahvilât satma; maden cevheri tozunu belirli bir sıvı içinde yüzdürerek ayırma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). flotilla, küçük filo.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (huk). gemi enkazı. flotsam and jetsam denizde yüzen veya kıyıya vuran enkaz; ufak tefek şeyler; devamlı bir işi veya evi olmayan kimseler, serseriler, ayaktakımı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dilbilimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

sonek lisan konuşabilen: tetraglot dört lisan bilen kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. gırtlaksı; glotise ait. glottal stop dilb. hemze.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., anat. nefes borusunun ağzı, glotis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ufak çimenlik .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kefen .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (f.) giyotin; kağıt bıçağı; (tıb.) bademcik makası; (ing.) (pol.) muzakere tahdidi; (f.) giyotin ile idam etmek .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(hav.) otomatik pilot, topaçlı pilot düzeni.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kıldan yapılmış sert bir kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) fahişe, orospu .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) fahişelik, orospuluk .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). köle; (b.h). eski Sparta'da köle.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). denizhıyarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.). Derisidikenlilerin bir sınıfı.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. at çulu, haşa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Kablosuz veri aktarım teknolojisidir. Infrared destekli iki cihaz arasında veri aktarımı gerçekleştirebilmek için iki cihazın birbirine belli mesafe ve açıda olması gerekir.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sperm whale.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Siklotron.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). 1. 1000 ton’a eşit ağırlık birimi. 2. Atom bombası gibi nükleer silâhların kudretini gösteren birim. Bir kiloton 1000 ton T.N.T. (trinitrotolüen) nin patlamasıyle meydana gelen enerjiye eşittir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a measure of explosive power equal to that of 1000 tons of TNT one thousand tons.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The energy of a nuclear explosion that is equivalent to the explosion of 1,000 tons of trinitrotoluene explosive.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The energy of a nuclear explosion that is equivalent to an explosion of 1,000 tons of TNT.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A nuclear explosive force equal to a thousand tons of conventional high explosives. one thousand tons. a measure of explosive power equal to that of 1000 tons of TNT.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. fizik). Işık tayfında kırmızının ötesindeki alanda yayılan ve ısı ışınlarından ibaret olup, gözle görülemeyen ışıltı, enfraru).

Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Bu kulaklıklar, sesi iletim istasyonundan kulaklıklara aktarmak için kablosuz kızılötesi sinyalini kullanırlar. Bir iletim istasyonu aynı sinyali birden fazla kullanıcıya aktarabilir.

Teknolojik Terim by

Şifalı Bitki

(peucedanum ostruthium): Dantela gibi güzel yeşil yapraklı bir bitkidir. Çiçekleri pembe ve beyaz renkte olup, dallarının ucuna toplanmıştır. Yaprakları ilkbahar, kökü ise sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur. Kullanıldığı yerler: Mide ve bağırsak bozukluklarını giderir. İshali keser. Kanı temizler. Damar sertliği ve nikriste faydalıdır.

Şifalı Bitki by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). 1. XIX. asırdan önce erkek pantolonu. 2. Kadın iç çamaşırı (dilimizde yanlış olarak erkek iç çamaşırı için de kullanılmaktadır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

slip. underpants. panties. briefs. drawers. a pair of drawers. scanties. shorts. step-ins. undershorts. panty-.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

underpants. panties. underpants. pants. briefs. knickers.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

briefs. underpants. panties. undershorts. drawer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

panty hose.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pantihose. tights.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. isteksiz, istemeyen. nothing loath isteyerek, karşı koymayarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. iyi cins pamuklu kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. lot

ekon. tutam

Bankacılıkta kullanılan, borsada kota alabilmek için gerekli asgari şirket sermayesi veya pay.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That which happens without human design or forethought; chance; accident; hazard; fortune; fate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Anything used in determining a question by chance, or without man's choice or will; as, to cast or draw lots.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The part, or fate, which falls to one, as it were, by chance, or without his planning.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A separate portion; a number of things taken collectively; as, a lot of stationery; colloquially, sometimes of people; as, a sorry lot; a bad lot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A distinct portion or plot of land, usually smaller than a field; as, a building lot in a city.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A large quantity or number; a great deal; as, to spend a lot of money; lots of people think so.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A prize in a lottery.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To allot; to sort; to portion. a parcel of land having fixed boundaries; 'he bought a lot on the lake' nephew of Abraham; God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a large number or amount or extent; 'a batch of letters'; 'a deal of trouble'; 'a lot of money'; 'he made a mint on the stock market'; 'it must have cost plenty'. a parcel of land having fixed boundaries; 'he bought a lot on the lake'. your overall circum

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Plot of ground, which may or may not be developed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measured section of land, often a particular parcel of land on a registered plan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Government lot or subdivision lot representing the boundary of a legally conveyable unit of land identified on a record document A lot may or may not be coterminous with an Assessor parcel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any parcel of wool offered for sale as one unit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any portion, piece, division or parcel of land.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Generally, one of several contiguous parcels of land making up a fractional part of subdivision of a block, the boundaries of which are shown on recorded maps and 'plats'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Generally, any portion or parcel of real estate property Usually refers to a portion of a subdivision.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In a large scale legal land survey, the smallest geographical unit of land Lots are differentiated from each other by numbers Lots are usually 100 acres in size, their boundaries are called lot lines. shall mean a portion of a subdivision or a parcel of l

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The quantity of microelectronic devices built at the same time It is typical for an ASIC lot to consist of all parts built from a certain set of wafers Typical wafer sets range in size from five wafers to twenty five wafers and are physically moved throug

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One or more objects/specimen lots acquired in a single transaction, as by bequest, field collection, gift or purchase, and covered by a single record in the accession file.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A defined quantity of product accumulated under conditions considered uniform for sampling purposes.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of trading See Even Lot, Job Lot, and Round Lot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measured parcel of land having fixed boundaries.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A production run or batch that can be isolated from other runs and identified with a specific set of material, production facility and process characteristics.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A fixed minimum number in which shares are bought and sold Trading lots can comprise 5, 10, 50 or 100 shares depending on the face value of shares Such numbers make round lots, anything less makes odd lots. a number of units of an article or a parcel of a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A parcel of land occupied or capable of being occupied by at least one building and the accessory buildings or uses customarily incidental to it, including such open spaces as are required by this Ordinance, and having frontage upon a street, road, or pri

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An area of land, undivided by any street, in one ownership with definitive boundaries ascertainable from the most recently recorded deed or plan or certificate of title which is:.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measured parcel of land having fixed boundaries.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

solder , perpendicular , plumbline , plummet , plump.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That which happens without human design or forethought; chance; accident; hazard; fortune; fate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Anything used in determining a question by chance, or without man's choice or will; as, to cast or draw lots.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The part, or fate, which falls to one, as it were, by chance, or without his planning.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A separate portion; a number of things taken collectively; as, a lot of stationery; colloquially, sometimes of people; as, a sorry lot; a bad lot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A distinct portion or plot of land, usually smaller than a field; as, a building lot in a city.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A large quantity or number; a great deal; as, to spend a lot of money; lots of people think so.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A prize in a lottery.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To allot; to sort; to portion. a parcel of land having fixed boundaries; 'he bought a lot on the lake' nephew of Abraham; God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a large number or amount or extent; 'a batch of letters'; 'a deal of trouble'; 'a lot of money'; 'he made a mint on the stock market'; 'it must have cost plenty'. a parcel of land having fixed boundaries; 'he bought a lot on the lake'. your overall circum

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Plot of ground, which may or may not be developed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measured section of land, often a particular parcel of land on a registered plan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Government lot or subdivision lot representing the boundary of a legally conveyable unit of land identified on a record document A lot may or may not be coterminous with an Assessor parcel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any parcel of wool offered for sale as one unit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any portion, piece, division or parcel of land.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Generally, one of several contiguous parcels of land making up a fractional part of subdivision of a block, the boundaries of which are shown on recorded maps and 'plats'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Generally, any portion or parcel of real estate property Usually refers to a portion of a subdivision.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In a large scale legal land survey, the smallest geographical unit of land Lots are differentiated from each other by numbers Lots are usually 100 acres in size, their boundaries are called lot lines. shall mean a portion of a subdivision or a parcel of l

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The quantity of microelectronic devices built at the same time It is typical for an ASIC lot to consist of all parts built from a certain set of wafers Typical wafer sets range in size from five wafers to twenty five wafers and are physically moved throug

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One or more objects/specimen lots acquired in a single transaction, as by bequest, field collection, gift or purchase, and covered by a single record in the accession file.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A defined quantity of product accumulated under conditions considered uniform for sampling purposes.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of trading See Even Lot, Job Lot, and Round Lot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measured parcel of land having fixed boundaries.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A production run or batch that can be isolated from other runs and identified with a specific set of material, production facility and process characteristics.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A fixed minimum number in which shares are bought and sold Trading lots can comprise 5, 10, 50 or 100 shares depending on the face value of shares Such numbers make round lots, anything less makes odd lots. a number of units of an article or a parcel of a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A parcel of land occupied or capable of being occupied by at least one building and the accessory buildings or uses customarily incidental to it, including such open spaces as are required by this Ordinance, and having frontage upon a street, road, or pri

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An area of land, undivided by any street, in one ownership with definitive boundaries ascertainable from the most recently recorded deed or plan or certificate of title which is:.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measured parcel of land having fixed boundaries.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

solder , perpendicular , plumbline , plummet , plump.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-ted,- ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip; kura; İng. vergi; arazi parçası; hisse, pay; gen. çoğ. birçok, çok miktar; kısım, parça; nevi, tip; f. taksim etmek, hisselere ayırmak; kısımlara ayırmak (arazi); kur'a ile taksim etmek. a lot ç

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Finansal Terim

(Lot)

Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir. İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası’nda, 1 lot. 1 lot 1 adet hisse senedi veya 1 YTL nominal değerli hisse senedini ifade eder.


Finansal Terim by

Türkçe Sözlük

(i. zooloji). Tatlı sularda yaşayan, yırtıcı bir balık cinsi (Lat. lota).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

burbot a globular water bottle used in Asia.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a globular water bottle used in Asia. burbot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

burbot a globular water bottle used in Asia.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a globular water bottle used in Asia. burbot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. I.). Numara veya isim çekierek oynanan bir çeşit kumar, piyango.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. loath.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. baştan çıkartan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. vücudun bir yerini yıkamak veya yumuşatmak için kullanılan ilaçlı su, losyon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. piyango, lotarya, kur'a; kader, kısmet, tesadüf.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tombala oyunu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lotus.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The lotus of the lotuseaters, probably a tree found in Northern Africa, Sicily, Portugal, and Spain , the fruit of which is mildly sweet.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It was fabled by the ancients to make strangers who ate of it forget their native country, or lose all desire to return to it.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The lote, or nettle tree.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Lote.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A genus of leguminous plants much resembling clover.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An ornament much used in Egyptian architecture, generally asserted to have been suggested by the Egyptian water lily. white Egyptian lotus: water lily of Egypt to southeastern Africa; held sacred by the Egyptians native to eastern Asia; widely cultivated

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

native to eastern Asia; widely cultivated for its large pink or white flowers. annual or perennial herbs or subshrubs. white Egyptian lotus: water lily of Egypt to southeastern Africa; held sacred by the Egyptians.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Famous for the Lotus 1-2-3 spreadsheet of the 1980's, and more recently for it's Notes Groupware system Bought by IBM in 1995.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A database or look-up table that contains standard parts and their associated part parameters The Relex CAD Import/ExportWizardTM is completely compatible with Lotus files, able to import information from, and export data to, the Lotus format. [n] a water

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The lotus is a water lily whose leaves, root, and seeds are used in oriental cooking The root can be used as a vegetable The seeds are used in desserts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Classic ornament in the shape of a conventionalized water lily.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Flower; Hindu symbol of beauty, purity and good fortune.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A Chinese water lily whose root, leaves and seeds are often used in oriental cooking. common term for the plant nymphaea caerulea, which was not a lotus at all, but rather the Blue Water Lily Its buds and blossoms were the emblem of Upper Egypt and a symb

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lotus.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The lotus of the lotuseaters, probably a tree found in Northern Africa, Sicily, Portugal, and Spain , the fruit of which is mildly sweet.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It was fabled by the ancients to make strangers who ate of it forget their native country, or lose all desire to return to it.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The lote, or nettle tree.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Lote.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A genus of leguminous plants much resembling clover.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An ornament much used in Egyptian architecture, generally asserted to have been suggested by the Egyptian water lily. white Egyptian lotus: water lily of Egypt to southeastern Africa; held sacred by the Egyptians native to eastern Asia; widely cultivated

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

native to eastern Asia; widely cultivated for its large pink or white flowers. annual or perennial herbs or subshrubs. white Egyptian lotus: water lily of Egypt to southeastern Africa; held sacred by the Egyptians.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Famous for the Lotus 1-2-3 spreadsheet of the 1980's, and more recently for it's Notes Groupware system Bought by IBM in 1995.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A database or look-up table that contains standard parts and their associated part parameters The Relex CAD Import/ExportWizardTM is completely compatible with Lotus files, able to import information from, and export data to, the Lotus format. [n] a water

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The lotus is a water lily whose leaves, root, and seeds are used in oriental cooking The root can be used as a vegetable The seeds are used in desserts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Classic ornament in the shape of a conventionalized water lily.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Flower; Hindu symbol of beauty, purity and good fortune.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A Chinese water lily whose root, leaves and seeds are often used in oriental cooking. common term for the plant nymphaea caerulea, which was not a lotus at all, but rather the Blue Water Lily Its buds and blossoms were the emblem of Upper Egypt and a symb

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. nilüfer çiçeği, bot. Nymphaea lotus; hünnap, çiğde, bot. Zizyphus jujuba; ark. eski binaların üstüne süs olarak yapılan nilüfer çiçeği şekli; mit. meyvasının yiyenlere tatlı bir uyuşukluk verdiği farzolunan ağaç. lotus eater kendini hayali bir uyu

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. L. matematik). Bir şeyin ulaşabileceği en yüksek nokta, azamî.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. maximum

en çok, en büyük, en yüksek

Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır).


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

maximum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

full. maximum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

maximum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Maximum Lot)

Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen en yüksek miktardır


Finansal Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

eskiden düşman akınlarına karşı deniz kıyısında inşa edilen yuvarlak kule seklinde kale.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şaraplı balık yahnisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Şifalı Bitki

(egzamaotu): Ballıbabagillerden; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde yetişen, beyaz tüylerle kaplı, alçak bir bitkidir. Yaprak kenarları alta doğru kıvrıktır. Çiçekleri beyazdır. Ev ilaçlarında çiçekli bitki kullanılır. Kullanıldığı yerler: Mide rahatsızlıklarını giderir. Sinirleri uyarır. Ateşi düşürür. Egzamaya faydalıdır. Vücuda kuvvet verir.

Şifalı Bitki by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. kokulu yonca, sarı yonca, bot. Melilotus officinalis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. birtakım sinir hastalıklarının maden tuzları ile tedavi usulü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

molotofkokteyli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) Nil'e veya yöresine ait; bu civarda yaşayanlara ait; Sudan dillerine ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) Orta ve Güney Amerika'ya mahsus kaplana benzer bir kedi, (zool.) Felis pardalis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. muşamba.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir taşıtın taşıdığı gelir getiren yük, bir roketin taşıdığı yük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., bot. yaprak dizilişi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.). Uçak kullanan kimse.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pilot. pilot. aircraftman. aviator. birdman. flyer. flier.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aviator. pilot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One employed to steer a vessel; a helmsman; a steersman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Specifically, a person duly qualified, and licensed by authority, to conduct vessels into and out of a port, or in certain waters, for a fixed rate of fees.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Figuratively: A guide; a director of another through a difficult or unknown course.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An instrument for detecting the compass error.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The cowcatcher of a locomotive.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To direct the course of, as of a ship, where navigation is dangerous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Figuratively: To guide, as through dangers or difficulties.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One who flies, or is qualified to fly, a balloon, an airship, or a flying machine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A short plug at the end of a counterbore to guide the tool.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Pilots are sometimes made interchangeable.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The heading or excavation of relatively small dimensions, first made in the driving of a larger tunnel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To fly, or act as pilot of. someone who is licensed to operate an aircraft in flight a person qualified to guide ships through difficult waters going into or out of a harbor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pilot. aviator. flyer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

someone who is licensed to operate an aircraft in flight. a person qualified to guide ships through difficult waters going into or out of a harbor. a program exemplifying a contemplated series; intended to attract sponsors. an original model on which some

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Where research is conducted in advance of the actual study to assess the logistics of the study The aim is to highlight any areas of weakness which can then be eradicated in the actual study.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Release strategy in which a module is put into production in a limited and very controlled environment; usually involves people, hardware, and software working together with the express intent of using the pilot period to learn what works and what does no

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A person who navigates a vessel Historically another name for Navigator, usually different from the Master or Captain Today a Pilot navigates the ship in specific bodies of water. 1 A person who handles the controls of an aircraft or spacecraft from withi

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The person who actually steers the ship A good Pilot is familiar with the waters they are navigating, and can avoid hidden dangers, such as snags and sandbars A Captain, on the other hand, has the foremost authority and responsibility of a vessel On small

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A pretest or trial run of a program, evaluation instrument, or sampling procedure for the purpose of correcting any problems before it is implemented or used on a larger scale Topic areas:Accountability and Evaluation, Operations Management and Leadership

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A person who likes planes but usually does not jump out of them.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A large scale administration of an assessment, usually with several classes of students if not all students in a grade The purpose of the pilot is to detect any flaws in the assessment before the assessment is considered 'done' and is fully implemented.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A person who is employed to steer a boat or ship through a river channel River pilots are very knowledgeable about a particular river or channel Bar pilots are very knowledgeable about a particular ocean entrance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A person whose office or occupation is to steer ships, particularly along a coast or into and out of a harbor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This is the process of refining the assessment procedures and developing the moderation processes for a syllabus within a restricted select group of schools.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A partial roll out of a Solution for the purpose of testing and validation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A person who is qualified to assist the master of a ship to navigate when entering or leaving a port.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A person who aids the Master in ship navigation, usually in confined waters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A small test run of a system or production process to verify its acceptance and capabilities before going full-scale.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Another name for a pioneer ball Often used to indicate a ball at your next hoop, whereas pioneer is used for a ball at your next-but-one hoop The differentiation is not made in this text. the introductory programming phase in ROBOLAB software It uses an e

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A small, preliminary test, dress rehearsal or trial run This should be a mirror image of the research evaluation to be done only on a much smaller scale Interviews, questionnaires, sampling and initial analysis should all be considered More associated wit

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Independent navigational advisor at times of entering/leaving port, etc.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The front rider of a tandem, also called 'captain' or 'steersman'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

driver , pilot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f., den. kılavuz: dümenci; pilot; rehber; A.B.D. lokomotif mahmuzu; f. kılavuzluk etmek, rehber olmak, yol göstermek; (uçak) kullanmak. pilot engine kılavuz lokomotif. pilot fish Malta palamudu, zool. Naucrates ductor. pilot light şofbende devamlı

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pilot region.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kaptan köşkü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

piloting. flying.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

being a pilot. piloting.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

sivil polis; detektif.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f .(-ted, -ting) plan veya haritasını çıkarmak; plan veya harita üzerinde işaretlerle göstermek (nota); aradaki noktaları birleştirerek çizgi çizmek; entrika çevirmek, kötü niyetlerle plan yapmak. plotting paper kareli kâğıt. plotter i. plan yapan kims

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. arsa, parsel; romanın konusu; fesat, entrika, suikast, gizli plan. plotless s. plansız (yazı veya hikâye).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. birçok dil bilen; bir çok dilde yazılmış olan; birçok dili içine alan; i. birçok dil bilen kimse; birkaç dilde basılmış kitap; birkaç dilin birbirine karışmış hali, karmakarışık dil. polyglottism i. birçok dil bilme; birkaç dili birbirine karı

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., zool. bağırsak kurdunun parçalarından biri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çuval bezi, çul. in sackcloth and ashes çula sarılmış ve kul içinde (pişmanlık veya yas alâmeti).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. haşa, eyer altına konan keçe.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yelken bezi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., A.B.D. boş arsada oynanan (top oyunu).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. büyük Fransız ihtilalinde cumhuriyetçi; aşırı ihtilalci. sansculottism i. aşırı ihtilalcilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

scotch tape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sellotape. scotch tape. adhesive tape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cellophane tape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Scotch tape. sellotape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) bir çeşit yabani sarmısak veya ufak soğan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-ted, -ting) dar ve uzun yiv veya açıklık; delik; k.dili. yer, mevki; f. dar ve uzun yiv veya delik açmak; yivine veya yerine oturtmak. slot machine içine para konulan otomatik büfe veya oyun makinası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. geyik izi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tembellik; Amerika'ya mahsus yakalı tembel hayvan, zool. Bradypus.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tembel. slothfully z' tembelce. slothfulness i. tembellik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. potur, kısa diz pantolonu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. leke, benek; f. lekelemek, bulaştırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. piyes veya romanda ikinci derecedeki olaylar zinciri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sofra bezi, sofra örtüsü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. elbiselerini çıkarmak, soymak. unclothed s. çıplak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. iç çamaşırlar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kuşak, peştamal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sabun bezi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. gayretli kimse ; aşırı partizan kimse; b.h. Roma hakimiyetime karşı ayaklanmış Musevi partizan.zealotry i. partizanlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ( çoğ. zlotys, zloty) Polanya'nın para birimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Lehçe’den). Otuz paralık eski bir gümüş sikke.

Türkçe Sözlük by