Malûmatfurûş ne demek? | Malûmatfurûş anlamı nedir? | Malûmatfurûş

Malûmatfurûş anlamı nedir?

Malûmatfurûş ne demek?

Malûmatfurûş anlamı nedir?

Malûmatfurûş | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: malûmatfurûs

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [معلومات فروش] bilgiçlik taslayan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.-T.) bilgiçlik taslama.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bilgiçlik taslamak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by