Malûmatfurûşluk Etmek ne demek? | Malûmatfurûşluk Etmek anlamı nedir? | Malûmatfurûşluk Etmek

Malûmatfurûşluk Etmek anlamı nedir?

Malûmatfurûşluk Etmek ne demek?

Malûmatfurûşluk Etmek anlamı nedir?

Malûmatfurûşluk Etmek | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bilgiçlik taslamak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.-T.) bilgiçlik taslama.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bilgiçlik taslamak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by