Mask ne demek? | Mask anlamı nedir? | Mask

Mask anlamı nedir?

Mask ne demek?

Mask anlamı nedir?

Mask | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. maske; alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı; maskeli kimse; ask. bir bataryayı veya askeri harekâtı düşman gözünden saklamak için yapılan çeşitli tertipler, kamuflaj, alalama; köpek veya tilki başı. death mask ölünün alçıdan yapıl mış yüz kalı

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. maske ile örtmek, maskelemek, gizlemek; ask. bir bataryayı veya askeri harekatı düşman gözünden saklamak, kamufle etmek, alalamak; maske takmak, kılık değiştirmek. masked ball maskeli balo. masking tape özellikle boyacılıkta kullanlıan yapışkan kağı

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (f). Şam'da dokunan çiçekli ipek kumaş; damasko (kumaş); Şam çeliği; koyu pembe renk; (s). Şam çeliğinden yapılmış; Şam işi; gül renkli; (f).Şam işi gibi işlemek; damasko ile döşemek; gül rengi vermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. i. Damasco = Dımışk, Şam). Eskiden Dımışk, yani Şam şehrinde yapılıp sonraları Avrupa’dan gelen iki yüzlü ipek veya yün ve keten karışık döşemelik kumaş. Bu kumaştan yapılmış: Damasko perdeler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gas mask.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gas mask. gaz mask.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

carnival mask.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «sakab» dan la., halk dilinde: matkab).

1.Tahta, maden vesaireye delik açmaya mahsus yay ki, ucuna İstenilen büyüklükte burgu takılır.

2.(cerrahi) Çeşitli organları delmeye mahsus operatörlük Aletleri: Maskabü’r-re’s, maskabü’rrahm vs.


Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. muskellunge.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.).

1.Zevklenme, alay, eğlenme.

2.Gülünç, gülünecek, rezil, rüsvây: Alemin maskarası.

3.Herkesi güldürmek için haysiyet ve İtibarını ayaklar altına alıp kepaze olan: Maskara bir adam.

4.Tuhaflık yapan: Ne maskara çocuktur bu!


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

buffoon. clown. mascara. butt. laughingstock. cute child. little dear. masquerade. masquerader. mascara rimel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clown. silly ass. laughing stock. ridiculous. silly. ludicrous. absurd. droll person. funny. buffoon. mascara. masquerader. rogue.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Maskaralık etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Eğlendirici, tuhaf, hoş bir hâl almak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.).

1.Eğlendirici davranış.

2.Soytarılık, rezillik, saçmalık.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

antic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clowning. cutting up. disgrace. disgraceful thing. farce. foolery. parody.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Ayakkabının burun kısmının üst tarafında dikişle ayrılan parçası.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «sukuut»dan im). Düşülen yer, bir şeyin düştüğü yer. Mif kat-ı re’s = Doğulan, dünyaya gelinen yer, vatan, doğum yeri: Sâdî’nln maskat-ı re’si Ştrâz’dır.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مسقط] düşüş yeri.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Doğum yeri. (bk.) Maskat.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مسقط رأس] doğum yeri.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Fr.).

1.Tanınmamak İçin yüze takılan, boyalı karton, kumaş vs. den yapma sahte yüz.

2.Korunmak İçin kullanılan yüzlük: Gaz maskesi. 3.Bir şeyin gerçek hususiyetini gizlemek İçin üstüne örtülen başka şeyler: Bu hareketi maskelemek lâzım. Maskesi düşmek = Gerçek vaziyeti meydana çıkmak. Maskesini atmak = Gerçek niyetlerini açığa vurmak. Maskesini kaldırmak = Birinin gizli gayelerini meydana çıkarmak.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mask. veil. disguise. guise. color. colour. shape. visor. vizor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

disguise. front. mask. smokescreen. veil. veneer. whitewash. cover.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mask.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mask , vizard.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Maske ile örtmek. mec. Gizlemek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Maskesi olan, maskelenmiş.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. maskeli kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. mascotte

uğurluk

Uğur sayılan kimse, hayvan veya nesne.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mascot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mascot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. masculin

erkeksi

Erkeği andıran, erkeğe benzeyen, erkek gibi.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cinemascope.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. maskesini çıkartmak; açmak, meydana çıkarmak, maskesini kaldlrmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by