Maya ne demek? | Maya anlamı nedir? | Maya

Maya anlamı nedir?

Maya ne demek?

Maya anlamı nedir?

Maya | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: maya

Türkçe Sözlük

(I. F.) (musiki). Türk halk musikisinde bir şekil.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.) (Farsça’dan). Sürülerde damızlık dişi hayvan, kısrak, koyun vesaire.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.) (Farsça mâye’den). Bazı şeylere kıvam vermek İçin kullanılan madde: Hamur, ekmek mayası, yoğurt, peynir mayası.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

yeast. ferment. yeast powder. leaven. sourdough. barm. maya.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ferment. yeast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The name for the doctrine of the unreality of matter, called, in English, idealism; hence, nothingness; vanity; illusion. a family of American Indian languages spoken by Mayan peoples an ethnic minority speaking Mayan languages and living in Yucatan and a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ferment. leaven. yeast. starter. basic ingredient.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the illusion that characterizes all transitory existence in Hindu philosophy, with only the spirit being permanent. loosely translated as 'illusion,' in Hinduism, it refers to the deceptive nature of the temporal world We are victims of maya when we regar

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The dillusion of being wrapped up in the material world and attached to it. illusion, particularly the illusion of the transient, impermanent, phenomenal world.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Cosmic illusion on account of which the one appears as many.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A term of Vedanta philosophy denoting ignorance obscuring the vision of Reality; the cosmic illusion on account of which the One appears as many, the Absolute as the relative world.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Ignorance obscuring the vision of God, the inherent creative power in Godhead or Brahman through which the visible universe is manifested We are in spiritual blindness because of the maya. signified originally in the Veda the comprehensive and creative kn

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The glamour and illusion on the physical plane to which an integrated personality responds as the result of uncontrolled vital energies pouring through the etheric vehicle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The pre-Columbian people who planted and cultivated the first cacao plantations in the Yucatan region of Mexico about 600 A D These plantations made them wealthy and established them as significant traders.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Illusion. 1)Unreality, illusion, prakriti 2)The Hindu principle that all is an illusion and that ultimately the physical world, contacted through the conscious mind and the five senses, does not represent reality This philosophy is also taught by A Course

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The Great Illusion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Maya sakti is the veiling power of God, which veils the truth from our eyes and creates individual ignorance or avidya See advaita vedanta, page 2. illusion; the energy of the Supreme Lord that deludes living entities into forgetting their spiritual natur

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The illusion of being wrapped up in the material world and attached to it. illusion; in Hindu philosophy Maya is the divine power which has created the cosmso. 'Illusion'; 'Illusion';.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Illusion Anything besides the Absolute Parabrahman is an illussion The first manifestation of this illussion is that primordial plane of which the hindu god Brahma is the personification.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Hindu term coined by Advaita Vedanta to refer to the illusory or deceptive nature of the world which prompts us to make distinctions.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eskiden Orta Amerika yerlilerinin ileri uygarlığa sahip bir aşireti; Maya'ların dili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Hinduizm büyü, afsun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to go for.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brewers yeast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

yeast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

unequal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

unequal. uneven.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

inconspicuous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

potty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

equal in rank. of the same kind / gender.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Meyvelerden yağı çıkarılan bir çeşit hurma (Lat. elaeis).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. biyoloji). Mayalanmaya engel olabilen madde.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Maya koymak, içine maya karıştırmak. Maya çalmak = Aynı mânâdadır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Mayalı hale getirmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

leaven.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mayalanmak işi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fermentation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fermentation. being fermented.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Maya ve hamurla ekşimek, Osm. tahammür etmek: Hamur, süt mayalanmak. 2. mec. Birikip çoğalmak, Osm. terâküm etmek: Kendisinde mayalanmış mal vardır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to ferment. work.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Mayalanmasına sebep olmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Mayası olan, Osm. tahammür etmiş: Mayalı hamur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

barmy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

leavened. yeasted. sth to which a starter has been added. yeasty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). 1. Mayalama İşine yarayan: Mayalık hamur, yoğurt. 2. Damızlık: Mayalık kısrak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Vücutta birtakım hafif akıntılar yapan çatlaklar, basur vesaire: Mayası! olmak. Mayasılotu = Basura devâ sanılan bir cins bitki.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

eczema. eczema egzama. haemorrhoids. piles basur.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Şifalı Bitki

(egzamaotu): Ballıbabagillerden; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde yetişen, beyaz tüylerle kaplı, alçak bir bitkidir. Yaprak kenarları alta doğru kıvrıktır. Çiçekleri beyazdır. Ev ilaçlarında çiçekli bitki kullanılır. Kullanıldığı yerler: Mide rahatsızlıklarını giderir. Sinirleri uyarır. Ateşi düşürür. Egzamaya faydalıdır. Vücuda kuvvet verir.

Şifalı Bitki by

Türkçe Sözlük

(i.). Mayası ve hamuru olmayan, hamursuz: Mayasız ekmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Görünür, aşikâr.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [نمایان] görünen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

görünmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yapılması, söylenmesi yakışık olmayan, uygun olmayan: Olmayacak işler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

haunted. eerie.

Türkçe - İngilizce Sözlük by