Mazbut ne demek? | Mazbut anlamı nedir? | Mazbut

Mazbut anlamı nedir?

Mazbut ne demek?

Mazbut anlamı nedir?

Mazbut | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(MAZBUT) (i. A. «zabt» tan imef.) (mü. mazbûta).

1.Zabt edilmiş, istilâ olunmuş, ele geçirilmiş. Belde-i mazbûta = Zaptedilmiş şehir.

2.Kaydolunmuş, yazılmış, deftere geçirilmiş. Ar. muayyed: Sarf olunan para, tafsilâtıyle mazbuttur.

3.Hatırda bulunan: O vakit söylediği sözler tamamiyle mazbûtumdur.

4.Dağınık olmayan, toplu: Mazbut bir ev, bir daire.

5.Muhafazalı, rüzgâr ve yağmur geçmeyecek surette olan: Bu evin pencereleri mazbut değildir. Kış için mazbut bir oda lâzım.

6.Belirli, Ar. muayyen, kararlaştırılmış: Bu topraklarda sınırlar mazbut değildir.mec. Dürüst, ahlâklı: Mazbut bir kadın, mazbut adam. O işçi mazbuttur, güvenebilirsiniz


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مضبوط] zaptedilmiş. 2.kayda geçirilmiş. 3.derli toplu. 4.sağlam.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مضبوطات] kayda geçirilenler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by