Mebhûs ne demek? | Mebhûs anlamı nedir? | Mebhûs

Mebhûs anlamı nedir?

Mebhûs ne demek?

Mebhûs anlamı nedir?

Mebhûs | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mebhûs

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مبحوث] bahsedilen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (mü. mebhûsü anhâ). Bahsolunan şey, mezkOr: Mes’ele-i mebhûsü anhâ.

Türkçe Sözlük by