Mehr ne demek? | Mehr anlamı nedir? | Mehr

Mehr anlamı nedir?

Mehr ne demek?

Mehr anlamı nedir?

Mehr | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mehr

Türkçe Sözlük

(i. A. «mihr» şekli galattır) (c. mühür). Şer’İ nikâhta kocanın kadına tayin ettiği para ki, iki çeşit olup «mehr-i muaccel» peşin verilen ağırlıktan ve «mehr-i müeccel» ayrılma ve ölüm hâlinde verilecek meblâğdan ibarettir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مهر] mehir.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.) (mah, meh = ay, rû = yüz). Ay yüzlü, güzel, dilber.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi. coğrafya). Güney Arabistan’da Ummân ile Hadramût arasındaki ülke ki, «mehrt» ve «mehârî» denilen hızlı hecin develeriyle meşhurdur.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Hind okyanusu sahili ile Hadramut arasında bir ülke.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Mehre’den çıkan hızlı hecin develeri.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [مهرو] ay yüzlü, güzel yüzlü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) - Ay yüzlü güzel.

İsimler ve Anlamları by