Mehter ne demek? | Mehter anlamı nedir? | Mehter

Mehter anlamı nedir?

Mehter ne demek?

Mehter anlamı nedir?

Mehter | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i.) (Farsça mîh-ter’dan).

1.Vaktiyle BAb-ı Alî çavuş veya kavası.

2.Rütbe, nişan veya görev alanların evlerine müjde götürenler: Mehterler müjdeye gittiler.

3.Tanzimat’tan önce padişah çadırlarını kurup kaldırmakla görevli asker: Çadır mehteri. 4.Osmanlı askerî mızıkası ve buna mensup müzisyen.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.).

1.1826’dan önce Türk askerî musiki teşkilâtı.

2.Umumî hapishane. Mehter musikisi = Mehterhâne repertuarı, klasik Türk askerî musikisi. Mehter takımı = Mehter musikisi çalan Türk askerî muzikası.


Türkçe Sözlük by