Mere ne demek? | Mere anlamı nedir? | Mere

Mere anlamı nedir?

Mere ne demek?

Mere anlamı nedir?

Mere | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i., (eski) veya (şiir) göl; bataklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. katkısız, safi; önemsiz. merely z. sadece, ancak, yalnız, sade.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Keşmir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Keşmir yünü; bu yünden dokunmuş kumaş veya şal, kazmir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). düz veya çapraz dokunmuş yünlü kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. denizcilik). Gemi güvertesinin enlemesine konulan kirişleri. Kemere istikameti = Geminin enlemesine yönü ve o durumda görünüşü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

beam.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deckbeam.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kaşmir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (Türkçe halk dilinde: merâmet). (bk.) Merâmet.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مرمت] onarım.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

onarmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. en az olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). İri ve çirkin şey, korkunç yapılı, sevimsiz ve münasebetsiz: Meret bir ayı, bu ne meret şey imiş, bırak şu mereti.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. cicili bicili, sahte gösterişli, kaba süslü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Terementi ağacının tohumu.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «semr» den masdar) (c. müsâmerât).

1.Gece toplanıp konuşma gece sohbet ve müzakeresi. 2.Okullarda verilen temsil.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

show.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

show put on by schoolchildren. function. performance. special event.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. müstâmerât). Göçmen gönderilmiş ülke: Kanada, vaktiyle İngiltere ve Fransa’nın müstâmeresi idi.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مسامره] gece eğlencesi. 2.okul piyesi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مستعمره] sömürge.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. semerât). t. Yemiş, meyve.

2.Fayda, kâr, netice.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fruit. result. gain. profit. yield. outcome. consequence. fructus. harvest. income return. progency.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ ثمره] meyva. 2.ürün. 3.sonuç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - (bkz.Semerat).

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

1.meyva vermek. 2.sonuç vermek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [ ثمره دار] meyvalı. 2.ürün veren. 3.sonuç veren.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fruit bearing. fecund.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fruitless. sterile.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kabukluların karnı altında bulunan yüzgeç ayak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by