Mert ne demek? | Mert anlamı nedir? | Mert

Mert anlamı nedir?

Mert ne demek?

Mert anlamı nedir?

Mert | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(bk.) Merd.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. manly. red-blooded. manful. chivalrous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. manly. red-blooded. manful. chivalrous. courageous. courageous yiğit. dependable. trustworthy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. manly. trustworthy. dependable. reliable. manful.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Özü, sözü doğru yiğit. 2.Erkek insan.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - (bkz.Cihaner).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Cömertlik, kerem.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Cömert, eli açık genç, delikanlı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F. «civân-merd» den gaar). Eli açık, ikramcı, kerem sahibi: Nekes ile cömerdin hesabı bir yere çıkar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

generous. bounteous. big-hearted. liberal. munificent. openhanded. bighearted. bountiful. flush. freehanded. freehearted. handsome. large handed. open handed. profuse. ungrudging. unsparing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bounteous. chivalrous. free. generous. handsome. liberal. munificent. openhearted.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

generous. liberal. munificent. bounteous. bountiful. charitable. free. free handed. good. handsome. princely. profuse. propitious.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Elinde olanı harcayan, eli açık. 2.Başkalarına yardımdan kaçınmayan.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

liberally. with open hands.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). El açıklığı, sahâvet, cûd.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bounteousness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bounty. generosity. liberality. munificence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

generosity. liberality. munificence. benevolence. bounty. chivalry. largesse.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.).

1.Erlik, erkeklik.

2.Cesaret, yiğitlik, bahadırlık.

3.Hamiyyet, insanlık, (bk.) Mertlik.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Otlak, mer’A.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

nobly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) Merteban’da yapılan bir cins çanak çömlek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. merâtib).

1.Basamak, derece: Mertebe mertebe çıktılar.

2.Rütbe, pâye, menzile. Yükseliş derecesi: Bu mertebeye erişti. 3.Miktar, değer, kıymet: Bu mertebede sabır ve tahammülü herkes gösteremez.

4.(musiki) Musikide usullerin derecesi, 2, 4, 8 veya 16 derecesinde olması. Silsile-i merâtib = Rütbeye göre, aşağıdan yukarıya sırasiyle: Sllsile-i merâtibe rîayet etmek. Ali meritiblhlm = Rütbelerine göre, rütbe sırasiyle.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

extent. degree. stage. rank. position. grade.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

degree. grade. rank. step. stage. position. place. point. quality. rate. state. estate. standing. extent. measure. peg.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مرتبه] derece. 2.miktar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Dört köşeli, uzun kereste. Elif’i mertek zannetmek = Cahil olmak, okur yazar olmamak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

beam. baulk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - (bkz.Mert).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - (bkz.Mert).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - Her zaman doğru kal.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - Mert soydan gelen.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(bk.) Merdlik.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

manfulness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

courage. bravery. manliness. courage yiğitlik. erkeklik.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravery. manliness. courage. resolution.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - Her zaman sözünün eri ol.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «ratb» dan imef.) (mü. mertûbe). Nemli, yaş, rutubetli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

as. as possible.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.).

1.insaniyetsiz.

2.Korkak, aiçak.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cowardly. despicable. vile.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

low. base. contemptible. despicable. craven. dastardly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) NAmerdî.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Mert yapılı.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mim. tabanın ana kirişi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yaz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by