Mesel ne demek? | Mesel anlamı nedir? | Mesel

Mesel anlamı nedir?

Mesel ne demek?

Mesel anlamı nedir?

Mesel | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. emsâl).

1.Misal, bir kaideye örnek olmak üzere söylenen söz.

2.Gerçek mânâsı hakkında diğer bir şeye delâlet etmek üzere söylenen söz.

3.Küçük ahlâkî hikâye: Emsâl-i Lokmân (masal bundan galattır). Darb-ı mesel, (c.) Durûb-ı emsâl — Atalar sözü.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

parable.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A leper.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

parable. proverb. saying. similitude.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مثل] örnek. 2.özlü söz. 3.öğretici hikaye.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(DARB-I MESEL) (i. F. A.). Atasözü, (bk.) Darb.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [ضرب مثل] atasözü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [فی المثل] örneğin, örnekte olduğu gibi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e.). Meselâ, misâlde olduğu gibi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Misal olarak, faraza, sözgelişi: Küçük bir hayvan, meselâ bir kedi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

e.g.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

for instance. for example. e.g. par exemple.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مثلا] örneğin.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(MES’ELE) (i. A. «suâl» den mîmlî masdar) (c. mesâil).

1.Sorulup cevabı istenen şey: Tarihten imtihan için birkaç mesele sordu.’

2.Bir lime ait halli istenen mevzu: Mes’ele-i cebriyye, mesâil-i fıkhiyye.

3.Ehemmiyetli ve halli müşkül şey. 4.Milletlerarası anlaşmazlık: Şili ile Bolivya arasında çıkan mesele sulh yoluyla hallolunamayıp savaş çıktı.

5.Harb, muharebe.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

matter. problem. question. point. issue. topic. affair. business. crux. hangup. proposition. res. shebang.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

affair. concern. matter. question. problem. issue. case.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

case. matter. problem. question. issue. point under consideration. point. proposition. res. shebang. trouble.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مسئله] mesele, konu. 2.sorun. 3.problem.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Meşe ağaçlı orman ve koru: Orada bir meşelik vardır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

matter of life or death.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

matter of life and death. a matter of life and death.

Türkçe - İngilizce Sözlük by