Mesne ne demek? | Mesne anlamı nedir? | Mesne

Mesne anlamı nedir?

Mesne ne demek?

Mesne anlamı nedir?

Mesne | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

s., huk. orta, mutavassıt.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (Fr). mülk, emlâk; malikâne; bir malikâneye ait bölge, mıntıka, havali. royal demesne hükümdara ait mülk, miri arazi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. F.). Mevlânâ’nın Mesnevî’sini tamamen ezberleyen şahıs.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). «Kimse» nin eski şekli olup aslı «kimsene» (kimse-ne) dir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «sünûd» den im.) (c. mesânid). Büyük mansıp, makam: Mesned-i sadâret-i uzmâ, mesned-i meşîhat-ı Islâmiyye. Mesned-Arâ = Bir mesnede süs veren, o mesnette bulunan ve tabasına şeref veren. Mesned-nlşin = Bir mesnette ve makamda bulunan.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مسند] dayanak. 2.makam.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abutment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fulcrum. rest. support. basis. bearer. abutment. back rest.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rest. support. prop. mainstay. office. position. foundation. base. ground. back rest. abutment. bearer. bearing. carrier. headstock. fulcrum. socle. chair. stand.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «senân» dan).

1.Her iki mısraı bir kafiyede olan şiir ki, ekseriya uzunca manzume suretinde olur, manzume.

2.Bu şekilde yazılmış manzum roman: Fuzûli’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevisi. 3.Mevlânâ Celâleddin RÜmî’nin bu surette yazılmış 6 ciltlik eseri: Mesnevî-i Şerif.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. F.). Mevlânâ’nın mesnevisini okuyan.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [مثنوی خوان] mesnevi okuyan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Mesnevi çeşidinden şiirler: Dİvânından başka bir hayli mesneviyyâtı da vardır.

Türkçe Sözlük by

Finansal Terim

(Certificate of Registration)

Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra sermaye artırımının tescili için, Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen ve ödenmiş hisse senedi tutarını gösteren belgedir.


Finansal Terim by