Mess ne demek? | Mess anlamı nedir? | Mess

Mess anlamı nedir?

Mess ne demek?

Mess anlamı nedir?

Mess | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. karışıklık, düzensizlik, bozukluk; karışık şey; karışık durum, müşkül veya utandırıcı durum; tatsız yemek; çorba veya lapaya benzer yemek; daima aynı sofrada yemek yiyen kimseler, sofra arkadaşları; böyle arkadaşlarla yenen yemek. mess hall aynı kiş

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. karmakarışık etmek; bozmak, kirletmek. mess around with (argo) uğraşmak, ilgilenmek. mess up yüzüne gözüne bulaştırmak; kirletmek, bozmak; karışmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Hollanda'da yılda bir yapılan açıkhava festivali; kermes, panayır, şenlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. haber, mesaj; resmi bildiri; peygamberin halka bildirdiği haber.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Arazi ölçen, mühendis.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مساح] ölçümcü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مشاطه] gelin süsleyen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. haber götüren kimse, ulak; kurye.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f. A. T.), (bk.) Mes.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Mesih, isa; kurtarıcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. Mesih'e ait, Mesihi; kendisini kurtarıcı sayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Fr., çoğ. (tek. monsieur) efendiler, baylar (kıs. Messrs.)

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. mesken; müş temilatı ile beraber mesken.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

SMS ile aynı alt yapıya sahip ancak SMS’e göre daha çok veri gönderimini sağlayan (melodi-resim-kısa video vb) bir sistemdir.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(I. A. «misliden if.).

1.Temsil eden, benzeten.

2.Kitap vesaire basan (eskimiştir).

3.(tıp) Besinleri kan ve et hâline getiren, hazmeden.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

representative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

representative. agent.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

attorney. agent. representative. student who acts as a monitor. prefect. commission agent. delegate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

representation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

agency. firm run by an agent. being a representative or agent.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «mesâket» ten if.) (mü. mütemessike).

1.Sıkı sıkı tutunan, yapışan.

2.Bir şeyi delil ve senet alarak ona dayanan.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «misliden if.) (mü. mütemessile).

1.Kendine benzeten, birinin şekil ve suretine giren.

2.Cismâni bir şekilde görünen, Osm. tecessüm eden.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ ممثل] temsilci. 2.sınıf temsilcisi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.).

1.Tutunma, yapışma, sarılma.

2.Bir borç için alacaklının elinde dayanak olmak üzere, borçlu tarafından verilen senet.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «misi» den).

1.Bir şekil ve biçime girme, bir şekil ve biçimde cisimleşme, canlanma.

2.Uyma, alışma, birine veya bir şeye benzeme.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

şekil değiştirmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

sımsıkı tutunmak, sarılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

1.cisimlenmek. 2.benzeşmek. 3.özümlemek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by