Mestür ne demek? | Mestür anlamı nedir? | Mestür

Mestür anlamı nedir?

Mestür ne demek?

Mestür anlamı nedir?

Mestûr | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mestur

Türkçe Sözlük

(i. A. «setr» den imef.) (mü. mestûre). Örtülü, kapalı, gizli, perdeli: Bu, bir emr i mestûrdur. (mü.) 1. Mestûre = Yaşmak ve peçe tutunan, açık gezemeyen (kadın). 2. Perdeli, namuslu: Mestûre kadın.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «satr» dan imef.) (mü. mestûre). Çizilmiş, yazılmış, yazılı: Tafsilâtı tarih kitaplarında mestûrdur.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مستور] örtülü, gizli, kapalı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مسطور] yazılı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Gizli tutulan işlerlerde harcanmak üzere hükümetin emrine verilen para. Tahsîsât-ı mestûre = Örtülü ödenek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A ). Devletin bazı organlarının, Sayıştay’ın murakabesinde olmayan ve genel bütçede görünmeyen harcamaları.

Türkçe Sözlük by