Mevzu-i Bahis ne demek? | Mevzu-i Bahis anlamı nedir? | Mevzu-i Bahis

Mevzu-i Bahis anlamı nedir?

Mevzu-i Bahis ne demek?

Mevzu-i Bahis anlamı nedir?

Mevzu-i Bahis | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [موضوع بحث] sözkonusu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «bahis» den if.). Bahseden, bir bahsi havi, bir şeye dair malûmat ve ifadeyi toplayan: Ziraatten bâhis kitap.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (aslı bahs) (c. ebhas).

1.Bir şey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikati araştırma: İslâm medeniyetinden bahsediyorduk; son ilmî terakkilerden bahis açıldı.

2.Söz münazaası, muaraza, mübahase: Bu adam bahsi çok seviyor; bazı inanışlar hakkında bahse giriştiler.

3.Bir mevzu hakkında tafsilât, açıklama: Fizikte ses bahsi; akaait’te kader bahsi. 4.Bir iddia üzerine, sözü doğru çıkan tarafından kazanılmak üzere bir mükâfat tayini, ödül: Böyle olduğuna bahsederim; bahsi kazandı; bahse girişmem (bu dördüncü mânâ dilimize mahsustur).


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bet. place bet. wager. discussion. inquiry. chapter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bet. wager. subject. topic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

allusion. article. bet. betting. discussion. question. stake. wager. wagering.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [باحث] bahseden, söz eden.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [بحث] konu. 2.tartışma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bookmaker. commissioner. backer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

better. punter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Söz eden, bahseden.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(1. A. c.) (m. mebhas). Mebhaslar. (bk.) Mebha».

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مباحث] konular, bahisler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

subject. topic. subject matter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

object. subject. topic konu.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

subject. sth which has been laid down or adopted. question. topic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [موضوع] konu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [موضوع بحث] sözkonusu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Mevzûlar, bahisler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «vezn» den imef.) (mü. mevzûne).

1.Tartılmış, veznolunmuş.

2.Ölçüye uygun: İkinci bâbın vezni ve mevzûnu.

3.Vezni yerinde, hecelerinin sayısı ve tertibi muntazam olan, vezinli: mevzûn söz.

4.Yakışıklı, düzgün. Kamet-i mevzun = Düzgün boy.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ موزون] biçimli, düzgün. 2.vezinli.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Biçimli, yakışıklı, güzel.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Mevzun).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «bahs» den if.). Mübâhase eden, diğer biriyle bahse girişen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

book making.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.).

1.Ahenksiz, nisbetsiz.

2.Vezni olmayan, vezni bozuk, ölçüsüz (şiir).


Türkçe Sözlük by