Mia, Mie ne demek? | Mia, Mie anlamı nedir? | Mia, Mie

Mia, Mie anlamı nedir?

Mia, Mie ne demek?

Mia, Mie anlamı nedir?

Mia, Mie | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mia mie

Türkçe Sözlük

(si. A.) (c. miât) (tes. mlaeteyn). Yüz, yüz senelik zaman, kurun: Hicret-i Nebevlyye’nin mie-i Ülâsında, mie-l râbiasında. (c.) Rakamların sağdan itibaren üçüncü hanede ‘ yazılanları: Miât hanesi (yüzler evi).

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). kuvvetsizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yumuşak huyluluk , sevimlilik, tatlılık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). hoş, sevimli, tatlı. amiably (z). hoş surette, tatlılıkla.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). bir çeşit ince pamuk taşı bir çeşit ince asbest, amyant.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak anemia

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). kansızlık, anemi. anemic (s). kansız, anemik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). kancalı kurt hastalığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ümitsizlik, gayesizlik, toplumsal düzensizlikten ileri gelen bunalım.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). koku almazlık, koku duyusu eksikliği, anozmi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). ahlâk kurallarına karşı gelen (kimse). antinomianism (i). ahlâk kurallarına karşı gelme,

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

( i)., (tıb). kendi vücudunda hâsıl olan mikroplarla iltihaplanma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., mat. iki terimli; i. aralarında + veya -- bulunan iki terim; biyol. iki terimli isim bio- önek hayat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., Bohemyalı; çek dili; çingene, Kıpti; k.h. Bohem, Bohem hayatı yasayan kimse, toplum kurallarını dikkate almadan yaşayan sanatçı ruhlu kimse; s. Bohemya halkına veya diline ait, Bohemya'ya özgü. Bohemianism serbest hayat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Fr. iyi huyluluk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., b.b. doymaz iştah, doymama hastalığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Topluluk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

circle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brotherhood. group. body. community. brotherhood zümre.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

group. body. community.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [جامعه] topluluk.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Cümleten, bilcümle, bütün, tekmil, hep.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) - Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (kim). kromdan veya krom ile ilgili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (k).dili komünist.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. methiye yazan kimse, kaside yazarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). bedenin ve özel likle başın bir tarafının ağrıması, yarım baş ağrısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. kan hücumu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) kıstağa ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. can sıkıcı şikâyet, yakınma, figan, feryat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لامعه] parlayan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (Yu.) (mit.) çocuk eti ve kanı ile beslenen kadın başlı yılan şeklindeki efsanevi canavar; vampir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Lami).

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. lösemi, kan kanseri. leuko bak. leuco-.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. em’A). Barsak.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Mezopotamya.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(si. A.) (c. miât) (tes. mlaeteyn). Yüz, yüz senelik zaman, kurun: Hicret-i Nebevlyye’nin mie-i Ülâsında, mie-l râbiasında. (c.) Rakamların sağdan itibaren üçüncü hanede ‘ yazılanları: Miât hanesi (yüzler evi).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «va’d» den iz.). 1. Veadolunan zaman; bir şeyin icrası İçin söz verilen veya. tâyin olunan belli zaman: Miadında geldi. 2. Askerlere verilen esvap vesairenin sürdüğü müddet: Kaput miadı iki senedir. 3. Kıyamet, mahşer: Yevm-i miad.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ميعاد] buluşma yeri.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. meow.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -mas, -mata) havaya yayılan ufak zararlı maddecikler veya mikroplar; böyle mikroplu hava; eskiden bu havadan geldiği düşünülen sıtma; pis ve zehirli hava. miasmal, miasmat'ic s. mikroplu, zehirli, tehlikeli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. c.) (m. mie). (bk.) Mia.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(si. A.), (bk.) MAe.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مائه] yüz.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. surat, çehre; eda, tavır, görünüş, hava.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(si. A. tes.). İki yüz: Mieteyn ve elf tarihinde, 1200’de.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., mat. tek terimli; biyol. tek kelimeden ibaret (hayvan veya bitki ismi).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Toptan, toplanmış oldukları halde, hep birden, cemâatle: Müctemian gittiler.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., mat. çok terimli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. göz iltihabı. ophthalmic s. göze ait. ophthal- mol'ogy i. göz bilgisi. ophtlalmoscope i. oftalmoskop.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., mat. birden fazla terimi olan (ifade); polinom; biyol. ikiden fazla kelimeden meydana gelen hayvan veya bitki ismi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. birinci, ilk; baş, asıl; i. başbakan. premiership başbakanlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir piyesin ilk defa olarak oynanması, gala; (tiyatro) baş kadın oyuncu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. vücutta birçok çıban meydana getiren kan zehirlenmesi. pyemic s. böyle zehirlenme kabilinden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., mat. dört terimli (rakam).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (kuvve-i sâmia yahut hassa-i sâmia’dan kısaltılmış). İşitmek duygusu.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [سامعه] işitme duyusu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - İşitme duygusu, hissi.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. Sisam adasına ait; i. Sisamlı. Samian earth Sisam adasında bulunan ve eskiden ilaç olarak kullanılan balçık. Samian ware bu balçıktan yapılan kaplar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. samyeli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., psik. insanı normalin dışma çıkarmayan hafif bir şizofreni sekli. schizothymic s. bu durumla ilgili

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., (argo) enayi kimse, kolay kandırılabilen kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. altı aylık, altı ayda bir olan; i. altı ayda bir çıkan yayın.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (tıb.) kan zehirlenmesi, septisemi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s, i. maymuna benzer; i. maymun, özellikle insana benzeyen maymun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i.,f. golfta bir topun diğer bir top ile çukur arasında bulunması; f. topu vurup diğer bir top ile çukur arasına getirmek; engellemek; şaşırtmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kan zehirlenmesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., mat. üç terimli; biyol. üç kelimeli ismi olan, i., mat + veya işaretiyle birleşmiş üç terimli ifade; biyol. üç kelimeli isim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. kemirgenlerden insanlara geçen ateşli bir hastalık, tularemi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., A.B.D., (Kanada) deri ile kaplı bir çeşit Eskimo kayığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. uremia.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. üremi. uremic s .uremili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Urmiye gölü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by