Minh ne demek? | Minh anlamı nedir? | Minh

Minh anlamı nedir?

Minh ne demek?

Minh anlamı nedir?

Minh | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: minh

Türkçe Sözlük

«Min» çekim edatı ile «he» = o zamirinden mürekkep Arapça tâbir olup «ondan» mânâsiyle bazı Arapça terkiplerde bulunur. Mef’Ülün minh = Min harf-i cerriyle ifade olunan mef’Ül-i gayr-l sarih. «Kezâ» mânâsiyle biribirinden sonra yazılan tarih rakamı yerine konurdu. Bir kitabın notuna yazılan bilgilerin sonuna da konulurdu ki, not işareti demekti.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(A.). Şundan bundan, şu bu, öteberi, şöyle böyle ederek.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Bumin).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

Yine «min» çekim edatı ile «ha» = o zamirinden mürekkep Arapça tâbir olup «anha» ile beraber kullanılır: Anha minha = Şundan bundan, şu bu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «nehc» den) (c. menâhic). 1. Büyük ve işlek yol, cadde. 2. mec. Meslek, yol. Mlnhâc-ı hidâyet = Doğru yol.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (c. menâhir). Burun deliği.

Türkçe Sözlük by