Miran ne demek? | Miran anlamı nedir? | Miran

Miran anlamı nedir?

Miran ne demek?

Miran anlamı nedir?

Miran | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: miran

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Beyl(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Amire yakışır bir surette vaki olan: Amirâne bir tarzla. Amire yakışır bir surette emrederek: Bu adam daima Amirâne lâkırdı söyler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dictatorial. lordly. magisterial.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [آمرانه] emredercesine.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.) («beylerbeyi» demektir). 1. Tanzimat’tan sonra mülkî rütbelerden paşa unvanını taşıyan rütbelerin ikincisini hâiz olan ki, emîrü’l-ümerâ ile Rumeli Beylerbeyi arasında idi. 2. Tanzimat’ tan önce: Beylerbeyi. Orgeneral rütbesi ve askerî-mülkî eyalet valisi, umumî vali.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mîrmîrân rütbesi.

Türkçe Sözlük by