Mirmiran ne demek? | Mirmiran anlamı nedir? | Mirmiran

Mirmiran anlamı nedir?

Mirmiran ne demek?

Mirmiran anlamı nedir?

Mirmiran | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. F.) («beylerbeyi» demektir).

1.Tanzimat’tan sonra mülkî rütbelerden paşa unvanını taşıyan rütbelerin ikincisini hâiz olan ki, emîrü’l-ümerâ ile Rumeli Beylerbeyi arasında idi. 2.Tanzimat’ tan önce: Beylerbeyi. Orgeneral rütbesi ve askerî-mülkî eyalet valisi, umumî vali.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mîrmîrân rütbesi.

Türkçe Sözlük by