Mount ne demek? | Mount anlamı nedir? | Mount

Mount anlamı nedir?

Mount ne demek?

Mount anlamı nedir?

Mount | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dağ, tepe Mount of Olives Kudüs'te Zeytin dağı. Mount Zion Sion dağı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. koyacak; dayangaç; binek hayvanı; binme tarzı, biniş; üzerine resim yapıştırılan mukavva; top kundağı, top arabası; lam ile lamel; f. tırmanmak, çıkmak; üzerine çıkmak; binmek, ata binmek; ata bindirmek; asmak; takmak; monte etmek, kurmak; üzerin

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). to ile , olmak, etmek, varmak , baliğ olmak. It doesn't amount to much. Fazla kıymeti yoktur. He will amount to something. Başarılı bir adam olacak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). meblâğ, miktar, yekun, tutar; faizle beraber anaparanın yekunu; hulasa. amount brought forward (tic). nakli yekun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Appalaş dağları

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Karpat Dağları, Karpatlar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kedigiller familyasından jagar gibi bir hayvan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). parçalara ayırmak, yerinden çıkarmak, sökmek; dağıtmak. demountables kolayca takılıp çıkarılabilir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). binek hayvanı veya bisikletten inmek veya indirmek; (mak). sökmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yenilemez, geçilemez, başa çıkılmaz, üstün gelinemez. insurmountably z. yenilemeyecek derecede.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dağ; yığın, dağ kadar büyük şey; azman. mountain ash üvez, bot. Sorbus americana. mountain chain dağ silsilesi. mountain lion puma, zool. Felis concolor. mountain range dağ silsilesi. mountain sheep Kanada koyunu, zool. Ovis canadensis. mountain s

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f .dağlı kimse; dağcı; f. dağlara tırmanmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dağlık; dağ gibi, iri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şarlatanlıkla sahte ilâç satan kimse; şarlatan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. binmiş; atll; takılı, hazır; kakılmış, kakma. mounted gem kakma taş. mounted police atlı polis. mounted troops süvari, atlı asker.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. destek, dayanak, çerçeve, koyacak; binme, biniş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. âlâ, fevkalade, üstün, faik: rütbece üstün olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Kuzey Martinique'de faal bir yanardağ.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. tekrar ata binmek; tekrar mukavvaya yapıştırmak; i. sakat veya kaybolan atın yerine alınan binek atı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. üstün gelmek, baskın çıkmak, galebe çalmak, hakkından gelmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., to ile eşit, müsavi, aynı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. atsız, ata binmemiş; çerçevelenmemiş; oturtulmamış; monte edilmemiş, takılmamış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by