Move ne demek? | Move anlamı nedir? | Move

Move anlamı nedir?

Move ne demek?

Move anlamı nedir?

Move | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. kımıldatmak, oynatmak, hareket ettirmek; tahrik etmek, harekete getirmek; satranç veya damada bir taşı usulüne göre yürütmek, oynamak; teşvik etmek, gayrete getirmek; tesir etmek, muteessir etmek; tıb. iletmek (bağırsak); satmak, sattırmak; kımıld

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Resim sanatında, resim düzlemi üzerinde yer alan betilerin yoğunlaşıp seyrelmesinden ve pozlarından kaynaklanan durağan dengenin bilinçli biçimde bozulması etkisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Enerjisi veya gücü var gibi görünen resimlerin devinim hâlinde olduğu izlenimi veren yanları. Bu devinim gerçekte yoktur; ancak öznelerin akla getirdiği gayretkeş eylemlerin yarattığı yanılsamadır.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. hareket edebilen, kımıldayabilen; taşınabilir, nakledilebilir; tarihi değişen (yortu); huk. menkul; i., çoğ., huk. menkul eşya. movableness i. müteharrik olma. movably z. muteharrik veya eğreti olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hareket, kımıldanma; aklı, meyil, istidat; ask. manevra; saatin makinası veya bunun kısımları; bir müzik parçasının usul veya ölçüsü; bağlrsakların işlemesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hareket ettiren kimse veya şey; ev eşyası nakliyat firması

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. kaldırmak, defetmek, ortadan kaldırmak, uzaklaştırmak; öldürmek; başka yere nakletmek, yerini değiştirmek; azletmek; kesmek; izale etmek; gitmek, ev değiştirmek, başka eve nakletmek; i. uzaklaştırma; yer değiştirme; derece, fark derecesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. uzak, ayrı, alâkası olmayan. a first cousin twice removed kuzenin torunu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by