Muaccib ne demek? | Muaccib anlamı nedir? | Muaccib

Muaccib anlamı nedir?

Muaccib ne demek?

Muaccib anlamı nedir?

Muaccib | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: muaccib

Türkçe Sözlük

(i. A. «acec» den if.) (mü. muaccibe). Taaccüp ve hayret veren, şaşılacak. Emr-i muaccib = Şaşılacak iş.

Türkçe Sözlük by