Müatib ne demek? | Müatib anlamı nedir? | Müatib

Müatib anlamı nedir?

Müatib ne demek?

Müatib anlamı nedir?

Müatib | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. A. «itab» if. müfeâlı) (mü. müâtibe). İtâb eden, çıkışan, tekdtr eden.

Türkçe Sözlük by