Mübalağalı ne demek? | Mübalağalı anlamı nedir? | Mübalağalı

Mübalağalı anlamı nedir?

Mübalağalı ne demek?

Mübalağalı anlamı nedir?

Mübalağalı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mubalagali

Türkçe Sözlük

(I.). Mübalağa edilen, mübalağası olan, olduğundan fazla gösterilen: Mübelağalı söz, birtakım mübalağalı övmeler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

exaggerated. hyperbolic. tall. too too.

Türkçe - İngilizce Sözlük by