Mucidlik ne demek? | Mucidlik anlamı nedir? | Mucidlik

Mucidlik anlamı nedir?

Mucidlik ne demek?

Mucidlik anlamı nedir?

Mucidlik | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mucidlik

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yeni bir şeyi icat ve ihtirâ edenin hâli: Mucidlik şerefi ona aittir. 2. Kendiliğinden fikir ve mânâ yaratabilen: O şairin mucitliği fevkalâdedir.

Türkçe Sözlük by