Muğ ne demek? | Muğ anlamı nedir? | Muğ

Muğ anlamı nedir?

Muğ ne demek?

Muğ anlamı nedir?

Mug | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mug

Türkçe Sözlük

(i. F.) (c. muğân). Mecusî, Zerdüştî, ateşperest. Pîr-i muğân = Meyhaneci. mec. Mürşid. Muğ-beçe = Mecûsî çocuğu. mec. Meyhaneci çırağı, dilber çocuk.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., (argo) yüz, surat; ağız; A.B.D. hüviyet fotoğrafı; A.B.D. adam, herif; İng. avanak kimse, aldatılmış kimse; A.B.D. gangster.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (-ged, -ging) A.B.D. (emniyette) hüviyet fotoğrafını çekmek; saldırıp soymak; mimiklerle maymunluk yapmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kulplu büyük bardak; bardak dolusu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., f. düzensizlik; karışıklık; eski sır tutma, ağzı sıkı oluş, ketumiyet; s. karışık; gizli; f. gizli tutmak, sır saklamak; gizli görüşmelerde bu- lunmak, gizlice hareket etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Muğ.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Besleyen, besleyici, (bk.) Mugazzi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga uzun) (i. A. «galat» tan) (c. mugalatât). Karşısındakini yanıltmak maksadiyle yapılan konuşma, hakka ve delillere dayanmıyan münakaşa.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

demagogy. fallacy. wiredrawn argument.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغالطه] yanıltmaca.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga uzun) (i. A. «galebe» den). Birbirine galebe çalmaya, galip gelmeye çalışma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gınâ» dan if.) (mü. muganniyye). Şarkı söyleyen, şarkıcı, hânende, ses san’atkârı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغنی] şarkıcı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغنيه] bayan şarkıcı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Ses san’atkârı kadın.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga uzun) (i. A. «gayr» dan). Başka türlü olma, uymama, uygun olmayış, farklılık, muhalefet: Bu iki şey arasındaki mugayeret açıktır.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغایرت] zıtlık, aykırılık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga uzun) (i. A. «gayr» dan if.) (mü. mugayire). Başka türlü, farklı, uymaz, uygun olmıyan, zıt, muhalif: Gerçeğe mugayir söz.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغایر] aykırı, zıt.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c. «gayb» den imef.) (tekliği dilimizde kullanılmamıştır). Gizli ve görünmez şeyler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gayr» dan imef.) (mü. mugayyere). Değiştirilmiş, Osm. tagyîr edilmiş («mütegayyır» daha çok kullanılmıştır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gızâ» dan if.) (mü. mugazziyye) (mugaddi galat-ı meşhurdur). Besleyen, besleyici: Buğday, pirinçten daha mugazzîdir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gubâr» dan imef.) (mü. muğbere). 1. Tozlu, tozla örtülü. 2. Gücenmiş, hatırı kalmış: Kendisi bana muğberdir. Muğber-i hâtır = Hatırı kalmış.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغبر] kırgın, gücenik.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

kırılmak, gücenmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lily of the valley.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fran.) (Kadın İsmi) - İnci çiçeği.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Çölde yetişen bir cins dikenli çalı, devedikeni.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gufûl» den imef.) (mü. muğfele). iğfal olunmuş, aldatılmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gufûl» den if.) (mü. muğfile). iğfal eden, aldatıp kandıran.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغفل] aldatan, aldatıcı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. saldırıp soyan kimse; mimiklerle komiklik yapan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Hindistan ve yöresine özgü yırtıcı timsah, zool. Crocodilus palustris.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çocuklara mahsus bir iskambil oyunu; iki ucun toplamı beş veya on olunca puan kazanılan domino oyunu; İng., (argo) ahmak kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. sıcak ve rutubetli, kapalı, sıkıntılı (hava).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.>F.) [مغيلان] deve dikeni.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gıyâs» dan if.) (mü. mugıysa). Yardıma yetişen, yardımcı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A. «galak» dan imef.) (mü. muğlâka). 1. Kapalı, kilitli. 2. Anlaşılmaz, karışık, mânâsı zor anlaşılan, açık ve vâzıh olmıyan, kapalı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ambiguous. obscure. complicated. confusing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abstruse. recondite. difficult (to understand. confused. ambiguous. in the background. complicate complicated. dark. delphic. doubtful. hazy. imprecise. intricate. obscure. prolix. vague.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغلق] karmaşık, çapraşık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغلقيت] karmaşıklık, çapraşıklık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (Ar. «nığlîm» den galat). 1. Homoseksüel (bu mânâsı Arapça’ da yoktur). 2. Kızgın, çok şehvetli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gınâ» dan if.) (mü. muğniye). Gına veren, başka şeye ihtiyaç bırakmıyan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). İğtinâm edilmiş, yayınlanmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «ganimet» den if.) (mü. muğtenime). Iğtinam eden, bir şeye ganimet gibi bakıp ondan faydalanan.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. pelin, bot. Artemisia.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., A.B.D., gen. pol. bağımsız kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «gazab» dan if.) (mü. muğzibe). Kızdıran, hiddetlendiren, gazaba getiren.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. (-ger, -gest) kendini beğenmiş; şıklık meraklısı, şık görünmeye çalışan; temiz kılıklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. kaçakçılık yapmak, gümrükten kaçırmak. smuggler i. gümrük kaçakçısı. smuggling i. gümrük kaçakçılığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by