Mühürdarlık ne demek? | Mühürdarlık anlamı nedir? | Mühürdarlık

Mühürdarlık anlamı nedir?

Mühürdarlık ne demek?

Mühürdarlık anlamı nedir?

Mühürdarlık | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: muhurdarlik

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Bir büyük devlet adamının veya resmi bir dairenin mühürünü taşıyıp evrakı mühürlemek görevi, mühürdâr sıfat ve memuriyeti: Seraskerlik mühürdârlığı. 2. Eskiden hususî kâtiplik: Bazı vezirlere mühürdârlık etmişti.

Türkçe Sözlük by