Mülk ne demek? | Mülk anlamı nedir? | Mülk

Mülk anlamı nedir?

Mülk ne demek?

Mülk anlamı nedir?

Mülk | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: mulk

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. emlâk). 1. Sahip olunan şey, arazi ve emlâk gibi gelir veren gayrimenkul mal: Mülkü yoktur; birçok emlâki vardır. Mülk-i mlrt, emlâk-1 miriyye = Hazineye ait arazi. Emllk-I hümâyûn, emlâk-i şlhlne = Padişahlara ait arazi. 2. Vakıf olmayıp sahibinin mülkü olan arazi ve akar: Bu dükkân, bu ev, bu bağ vekıf mıdır, yoksa mülk mü? 3. Bir devlet ve hükümdarın idaresinde bulunan memleket, Fars. kişver.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

possessions. property. possession. premises. estate. asset. condo. demesne. domain. freehold. hereditament. landed property. tenement.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

estate. freehold. property.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

estate. real estate. real property. possession. territory. tenement. building estate. demesne. domain. country estate. freehold. freehold property. holding of land. individual property. landed estate. mackallow. possessions.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bare ownership. naked possession.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Ülke.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Asker ve din adamları dışında kalan: Mülki İdare.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

civil. civilian.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

civil. civilian. of the civil service.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

civilian administration. public administration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Asker olmayanlar sınıfı. Mülkiye Mektebi = Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin eski adı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the civil service.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the civil service.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ownership.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

freehold. ownership. property. possession.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ownership. possession. proprietorship.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Sahiplik.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

private property.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

private ownership. private property.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

private property.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

private ownership. private property.

Türkçe - İngilizce Sözlük by