Müşk ne demek? | Müşk anlamı nedir? | Müşk

Müşk anlamı nedir?

Müşk ne demek?

Müşk anlamı nedir?

Musk | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: musk

Türkçe Sözlük

(MÜŞG) (I. F.). Misk. Müşkbû = Misk kokulu (mis kokulu).

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. misk; misk kokusu; misk otu, amberçiçeği, misk kokulu herhangi bir bitki. musk deer misk geyiği, zool. Moschus moschiferus. musk geranium kokulu sardunya. musk ox misk sığırı, zool. Ovibos moschatus. musk plant misk otu, bot. Mimulus moschatus. mu

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (Ar. «nüsha» dan galat). bk. Nüsha.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

amulet. charm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

amulet. charm. talisman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., A.B.D., Kan. yosunlu bataklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Kuzey Amerika'nın büyük göllerinde bulunan bir çeşit iri turnabalığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. coğrafya) Krater, yanardağ ağzı.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eski model asker tüfeği. musketeer' i. tüfekli asker. musketry i. tüfekler; tüfek atışı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F„ Ar. müşkil = güç, Fars. küşâden = açmak). Müşkülleri gideren. Hallâl-ı müşkilât = Her türlü müşkülleri çözen. mec. Allah.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «sekr» den if.) (mü. müskire). Sarhoş eden, sarhoşluk veren, alkollü içki: Şıra eskirse müskir olur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Sarhoşluk veren şeyler, alkollü içkiler: Müskirat resmi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. «sukut» tan if.) (mü. muskite) (tıp). Çocuk düşürmeye yarayan veya sebep olan (ilâç vesaire).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «sükût» tan if.) (mü. müskite). Susturan, sükûta mecbur eden, itiraza yer bırakmayan: Müskit bir cevap verdi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kavun, bot. Cucumis melo.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Kuzey Amerika'ya mahsus misk sıçanı, zool. Ondatra zibethica.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(aslı: MÜŞKİL) (i. A. «şekl» den if.) (mü. müşkile). Zor, güç, çetin: Müşkül iş, müşkül hâl. (i. A. c. müşkilât). Halli zor iş, engel, mânia.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(MÜŞKİL)-PESEND (i. F., Ar. müşkil = güç, Fars. pesendîden = beğenmek). Zor beğenir, bir şey beğenmez, her şeye bir bahane bulan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(MÜŞKİL)-PESENDANE (I.F.). Bir şey beğenmeyen adama mahsus ve lâyık surette.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

trouble. difficult. hard arduous güç. zor. çetin. difficulty engel. güçlük. zorluk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hard. difficult. inconvenient. intricate. knot.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(aslı: MÜŞKİLAT) (i. A. c.). Güçlükler, zorluklar, müşküller, (bk.) Müşkül.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

difficulties. problems. hobble.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli bir üzüm çeşidi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Güç ve müşkül olmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bitchy. captious. choosy. difficult. fastidious. finicky. fussy. particular. pernickety. exacting. choosey.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fastidious. hard to please. slow coach. exacting. exigent. old maid. pernickety. picky. pricky. queasy. querulous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. misk kokulu; misk gibi. muskiness i. misk gibi kokma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(NAMÜS-KAR) (i. F.). 1. Namuslu. 2. Doğru (insan).

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [ناموسکار] namuslu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Namuslu bir şekilde: Nâmuskârane hareket etti.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [ناموسکارانه] namusluca, namuslulara yakışır.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by