Nasüh ne demek? | Nasüh anlamı nedir? | Nasüh

Nasüh anlamı nedir?

Nasüh ne demek?

Nasüh anlamı nedir?

Nasuh | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: nasuh

Türkçe Sözlük

(i. A. «nüshadan imüb. olup müzekkeri ile müennesi birdir). Hâlis, sadık, kat’İ. Tevbe-i nasû’h = Bozulması imkânsız tövbe («nasihatçı» mânâsiyle dilimizde kullanılmaz).

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Nasihatçı, öğütçü. 2.Halis, temiz.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Bozulmaz şekilde tevbe edici.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «nesh»den masdar). 1. Ruhun bir cisimden diğerine ve bazen insandan hayvana veya hayvandan insana geçmesine inanış. 2. (paleontoloji) Bazı hayvanların kurttan kelebek hâline gelmek gibi şekil değiştirmeleri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

transmigration of the soul.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. tenâsuhiyye) (c. tenâsuhiyyûn). Tenâsuha ait.

Türkçe Sözlük by