Ne ne demek? | Ne anlamı nedir? | Ne

Ne anlamı nedir?

Ne ne demek?

Ne anlamı nedir?

Ne | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

(i.). N harfinin adı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e. F.). Farsça fiillerde menfilik edatıdır. Hudâ nekerde = Allah etmesin.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e.). 1. Bir şeyden bazen soru sormak için kullanılır: Sİz kimsiniz, elinizdeki nedir? Ne istiyorsunuz? Bu ne adamdır. 2. Şaşkınlık ve bolluk gösterir: Ne güzel! Ne soğuk! Ne yağmur! Bu ne hava! Yalnız olarak şaşma edatı gibi de kullanılır: Ne! 3. Soru olmaksızın müphemlik ve umumîlik gösterir: Ne buldu ise aldı; ne :şitse inanır; ne isterse yapsın. 4. izafet zamirleri ile birleşerek «hangi şey» mânâsını ifade eder: Nem, nemiz, nen, neniz, nesi, neleri, nemiz eksik? Nen var? (c.). Başlıca «ne kadar şeyler» mânâsıyle kullanılır: Ne umurum, ne umurun, bana ne vs. Neme, nene lâzım; ne vazifem, ne vazifen. Ne o = Nedir? Ne oluyor? Ne olursa = Her ne olsa. Ne olursa olsun — Her halde, netice iyi de olsa, kötü de olsa, Fars. herçi-bâd-Abâd. Ne ola (nola) = Bir şey değildir, büyük bir şey mi? Ne çıkar? Ne için (niçin) = Ne sebepten, ne maksatla? Ne ise = Tafsilâta hâcet yoktur, ne olursa olsun. Nece = Ne dilde, hangi dille= Türkçe söylemiyorsa nece söylüyor? Neci = 1. Hangi san’at sahibi, hangi san’ atla meşgul: Bu adam kunduracı mıdır necidir? 2. Hangi münasebetle: Sen, burada necisin? Ne hâcet = Daha neler? Ne hâl = Keyfiyet, nasıliık: Ne haldedir? Ne hâle geldi? Ne hâl peydâ etti? Ne haber, bir şey var mı, bir şey bilir misiniz? Nedir = Ne var, ne oluyor? Ne türlü = Nasıl: Bu ne türlü işdir? Ne türlü yaptınız? Neden = Ne sebepten; neden dolayı, Ne için? Ne demek = 1. Mânâsı, nedir? 2. O nasıl söz, öyle şey mi olur? Ne demek olsun = Öyle şey olmaz. Ne zaman, ne vakit = Hangi vakit ve zamanda? Ne aceb = Acaba. Ne kadar = 1. Sayı sualidir: Ne kadar kâğıt istiyorsun? Bu bardak ne kadar su alır? 2. Çok, ne çok: Ne kadar su içiyorsunuz. Bu havayı ne kadar severim. 3. Her ne miktarda: Ne kadar çalışsanız ona yetişemezsiniz. Her ne kadar = İle beraber, olduğu halde: Her ne kadar okumamış ise de sözü sohbeti yerindedir; her ne kadar ihtiyacım var ise de ondan bir şey istemeyeceğim. Ne gerek, re lâzım = Neme gerek, neme lâzım = Bana ait değildir, ben karışmam; nene, nenize, nesine gerek, lâzım. Ne münasebet = Hiç, asla, öyle şey olmaz. Ne var = Nedir, ne oluyor? Ne var ne yok = Ne haber? Neye = Ne için, ne maksatla: Neye geldiniz? Ne sebepten: Dün neye gelmediniz?

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e.). İki şeyden her birini red ve inkâr edatıdır, hiçbiri: Ne ben gideyim, ne siz; ne bunu isterim ne onu; ne gelir ne gider; ne bugün ne yarın.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

what. whatever. whatsoever. how. nor. what. whatever. whatsoever.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

what.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Not; never.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Nor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

what. neither. nor. whatever.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a colorless odorless gaseous element that give a red glow in a vacuum tube; one of the six inert gasses; occurs in the air in small amounts. the compass point midway between north and east; at 45 degrees. a midwestern state on the Great Plains.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Network Element.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Network Element - Equipment deployed in a telecommunications network that carries voice, data, or video traffic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Abbreviation for No Embossing Used to indicate that there is no embossing at all on the insulator See also: NN.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Network Element: A system that supports at least NEFs and may also support Operation System Functions/Mediation Functions An ATM NE may be realized as either a standalone device or a geographically distributed system It cannot be further decomposed into m

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Network Element A device connected to a SONET SML network.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

NEW EMPLOYEE INFORMATION - Distribution of air quality and/or alternate mode information during new employee orientation Can include the use of TRP videos and RideShare Carpool Application Brochures Should include employer specific TRP activities and poli

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A part of the network representation It models the configuration of the equipment using network management object models Each Equipment Module has its own object model, but all objects in all Equipment Modules are derived from a common set of base classes

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Ne was formerly used as the universal adverb of negation, and survives in certain compounds, as never May also refer to neon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The two-character ISO 3166 country code for NIGER.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Not Eligible. o-traditional planning Planning of a community that favors the return of new-home development with such traditional features as grid-street patterns, prominent front porches, backyard garages, multi-use buildings and housing clustered near c

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This is another word with no direct traslation into English It is used like we use 'Eh,' as an attention-getter, or at the end of rehtorical question Pronounced 'Neh'. 5. eh?, right?; a very common supporting word. , adv , not.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

No Eyes Number of blind fish.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Night Elves. northeast. neg part not; nor [OE ne]. t force The combination of all the forces that act on an object.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Not Established.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Ground, lay down. rve:.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. Near East, New England, North east.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. Nebraska.

İngilizce - Türkçe Sözlük by