Nice ne demek? | Nice anlamı nedir? | Nice

Nice anlamı nedir?

Nice ne demek?

Nice anlamı nedir?

Nice | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: nice

Türkçe Sözlük

(i.). Ne kadar, ne çok: Bu mevzuda nice kitaplar te’lif olunmuştur. Nasıl, ne türlü, ne suretle: Sizin işiniz nice oldu? (bu mânâsı eskimiştir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

how many. many a. how.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Foolish; silly; simple; ignorant; also, weak; effeminate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Of trifling moment; unimportant; trivial.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Overscrupulous or exacting; hard to please or satisfy; fastidious in small matters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Delicate; refined; dainty; pure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Apprehending slight differences or delicate distinctions; distinguishing accurately or minutely; carefully discriminating; as, a nice taste or judgment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Done or made with careful labor; suited to excite admiration on account of exactness; evidencing great skill; exact; fine; finished; as, nice proportions, nice workmanship, a nice application; exactly or fastidiously discriminated; requiring close discrim

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Pleasing; agreeable; gratifying; delightful; good; as, a nice party; a nice excursion; a nice person; a nice day; a nice sauce, etc. a city in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera pleasant or pleasing or agree

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

many a. so many.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

How many. so much.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a city in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera. pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance; 'what a nice fellow you are and we all thought you so nasty'- George Meredith; 'nice manners'; 'a nice

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

National Institute for Clinical Excellence A UK government body set up to examine new clinical methods. National Institute for Consumer Education is an educational program with an emphasis on consumer, economic and personal finance education. change prior

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

National Institute for Clinical Excellence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. hoş, cazip; iyi, mükemmel; nazik; latif, tatlı; ince; dakik. nice and iyice, sevindirici bir derecede. nice and brown iyice pişirilmiş; iyice yanmış. nicely z. iyi bir tarzda, latifçe, güzel bir şekilde. niceness i. incelik, dakik olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

felonious. criminal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). korniş; (mim). geniş silme. corn poppy gelincik çiçeği, (bot). Papaver rhoeas.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi.). 1. Ermeni dili. 2. Ermeni tarzında.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

armenian.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Armenian.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi.). ibrânîler’e ait: İbrânîce lisan, yazı. Ibrânîler’in dil, tavır veya usullerinde: Ibrânîce söylemek, yezmak, okumak. İbrânî dili: Ibrânîce SAmî dillerindendir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hebrew. hebraic. hebrew.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Osmanlılar’da büyük devlet adamlarına mahsus olan geniş ve devrik yakalı muhteşem kürk.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. İznik. Ni'cene s. İznik şehrine ait. Nicene Creed İznik'te M.S. 325 yılında kurulan kilise meclisinin kararlaştırdığı Hıristiyanlık ilkeleri ve bunun sonraki düzeltilmiş şekilleri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quantitative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quantitative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quantify.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bir şeyin çoğalıp azalebilen, ölçülebilen, sayılabilen hâli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quantity. proportion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

number. quantity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quantity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. incelik, hassaslık, titizlik. to a nicety tam karar. niceties i. ince noktalar, incelikler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Sâmî dillerden biri. Şimdi ancak birkaç bin kişi tarafından konuşulmaktadır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Syriac (the language.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. United Nations Children's Fund .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Venedik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yeni asker mânâsıyle Osmanlı devletinde yaya bir sınıf asker. Yeniçeri ağası = Bu askerin başkumandanı. 2. mec. Zorba, zor ile bir şey yapmak isteyen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

janissary. janizary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

janissary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yeniçeri askerliği, bu askerin sınıfı, hizmet ve vazifesi: Yeniçerilik’ etmişti. 2. Yeniçerilere mahsus tarz ve hareket. «»

Türkçe Sözlük by