Niyaz ne demek? | Niyaz anlamı nedir? | Niyaz

Niyaz anlamı nedir?

Niyaz ne demek?

Niyaz anlamı nedir?

Niyaz | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: niyaz

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Yalvarma, rica: Bu işi görmenizi niyâz ediyor (rica ve istirhâm’dan daha kuvvetli ve daha naziktir). 2. Dua. 3. Bazı tarîkatlerde selâm tâbiri: Kendilerine arz-ı niyâz ederim. 4. ihtiyaç, muhtaçlık. Bî-r.iyâz = ihtiyaçsız, muhtaç olmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

supplication.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

entreaty. supplication.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pleading. entreaty. supplication. invocation. request. rogation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [ نياز] yalvarma. 2.dua.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Yalvarma, yakarma. Dua. 2.Bazı tarikatlarda küçüğün büyüğe karşı olan selam, saygı ve duası. 3.İhtiyaç, muhtaçlık.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). İhtiyacı olmayan, muhtaç olmayan, Ar. müstağni.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

1.yalvarmak. 2.rica etmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F ). 1. Rica ve niyaz eden, yalvaran. 2. Muhtaç.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F ). T. Niyâz ederek, yalvararak. 2. ihtiyaçla.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F ). 1. Yalvaran, niyâz eden. 2. Muhtaç.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F ). 1. Yalvararak, niyâz ederek. 2. İhtiyaçla.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.(bkz.Niyaz). 2.Yalvarıcı, niyaz edici. Sevgili. Türk mutasavvıflarından birisi. 18.yy.’da yaşamıştır.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [نيازمند] muhtaç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by