Nod ne demek? | Nod anlamı nedir? | Nod

Nod anlamı nedir?

Nod ne demek?

Nod anlamı nedir?

Nod | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: nod

Yabancı Kelime

İng. nod

1. tıp yumru, 2. bl. düğüm

1. Genellikle derinin içine gömülü, yuvarlak ve sert oluşum. 2. Bilgisayar ağında başka birimlerle iletişim kurma yeteneği olan yazıcı, sunucu, bilgisayar vb. birim.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) (ded, ding) (i.) kabul veya doğrulama ifade etmek için başını eğmek; (uyuklarken) başı öne düşürmek; dikkatsiz davranmak; (i.) başın öne eğilmesi. get the nod ABD, argo izin almak; seçilmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(Lat). (Rabbin senesinde). Milâdi sene, Milâttan sonra, MS.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (elek). pozitif kutup , anot.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s). uyuşturucu, yatıştırıcı , müsekkin (ilaç), ağrı kesici.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). denizkestanesi ve deniz yıldızı gibi derisi dikenli bir hayvan .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ilâhi okuma; ilâhiler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yalnlz fosilleri bulunan çok buyük bir cins keler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kokusuz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) boğum, bir sapın iki boğumu arasındaki kısım. internodal (s.) bu kısma ait .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tek sesle okunan mersiye; müz. tek sesli şarkı, monodi; ses aynılığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Üstüne toprak örtülmüş saman yığını.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) düğüme ait. nodal points titreşim halinde bulunan bir ip veya telin hareketsiz noktaları.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (k.dili) baş, kafa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ahmak veya budala kimse; bir deniz kırlangıcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) düğüm; (bot.) düğüm, nod; (astr.) bir gökcismi yörüngesinin ekliptiği kestiği noktaların her biri; (tıb.) romatizmadan meydana gelen katılık, yumru, şiş; (fiz.) titreşim halinde bulunan bir ip veya telin hareketsiz noktalarından her biri; merkez

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) düğümlü, boğumlu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) düğümlülük, düğüm.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. nodule

tıp düğümcük

Ufak düğüm.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

spike.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ufak ve yuvarlakça yumru veya düğüm, ufak boğum; (tıb.) ufak şiş veya yumru, düğüm, düğümcük, bezecik; (jeol.) yuvarlakça maden parçası. nodular (s.) yumru veya düğüme ait; yumrulu, düğümlü. '

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şairin evvelce yazdığı bir şiirdeki ifade veya fikrin aksini savunduğu şiir; tekzip, inkâr.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kilise meclisi; birkaç kilisenin birleşik kurulu; meclis, toplantı. Holy Synod Ortodoks kiliselerinin en yüksek ruhani meclisi. synodal, synodic(al) s. kilise meclisine ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. mersiye, ağıt.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot. üç düğüm veya eklemi olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by