Normal Fiyat ne demek? | Normal Fiyat anlamı nedir? | Normal Fiyat

Normal Fiyat anlamı nedir?

Normal Fiyat ne demek?

Normal Fiyat anlamı nedir?

Normal Fiyat | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: normal fiyat

Türkçe - İngilizce Sözlük

normal price. regular price. charge price. normal / regular price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s) anormal, usule veya âdete uygun olmayan; tabii olmayan abnormal'ity (i) anormallik, usule veya âdete uygunsuzluk; bu halde olan kimse veya şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Finansal Terim

(Weighted Average Price)

Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedinin miktar ağırlıklı ve küsüratsız fiyatıdır.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

purchase price. buying price. buying rate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Normal olmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abnormal. anomalous. unnatural. preternatural. aberrant. freakish. freak. bastard.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abnormal. anomalous. deviant. freak. unhealthy. unnatural.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Not according to rule; abnormal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abnormal. aberrant. anomalous. off. unnatural.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

anomalous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abnormality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abnormality. anomaly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fancy price. exorbitant price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Base Price)

Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Stock Exchange Price)

Borsada belirli kurallara göre işleyen organize pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin, borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatıdır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Multiple Price Continuous Auction Method)

Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak teker teker karşılaştırılması sonucunda oluşan fiyatlarla alım satım işleminin gerçekleştirilmesidir.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

equilibrium price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

MP3 çalarınızla müzik dinlerken ses düzeyinin şarkılar arasında değişmesi keyfinizi kaçırabilir. Dynamic normaliser, WALKMAN® MP3 ve MP4 çalarlarda bulunan ve ses düzeyini otomatik olarak dengeleyip eşit ses kalitesi sağlayan bir Sony teknolojisidir. Böylece bir şarkıdan diğerine geçerken sesi ayarlamaya gerek kalmaz.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

real fas.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(FİYAT) (i.). Ar. fiy kelimesinin çokluğu olup, dilimizde teklik gibi de kullanılır: Bunun fiyatı nedir? (bk.) Fiat.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

price. cost. figure. terms.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cost. price. rate. valuation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

price. charge. cost. demand function. expense. figure. rate. rate regulation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Price Increments (tick))

Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Price Indices)

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Price Quotation)

Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Price Range)

Her hisse senedi için, seans içinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyatlar o hisse senedi için fiyat marjını oluşturur. Mevcut uygulamada bu limitler baz fiyatın % 10 altı ve üstüdür.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Price Priority)

Hisse Senetleri Piyasası’nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasını ifade eder.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quotation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pricing. inventory pricing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to get expensive. to go up in price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

expensive. priced. dear.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Closing Price)

Bir seansta Borsa kaydına alınan (tescil edilen) en son işlemin fiyatıdır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Strike Price, Exercise Price)

Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun kullanılacağı anda alınacağı veya satılacağıu fiyattır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Limit Price Orders)

Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım sistemde pasif olarak görünür.


Finansal Terim by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Tabiat kanunlarına, kaide ve nizamlara uygun, tabiî.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normal. regular. ordinary. standard. normative. normal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

natural. normal. regular.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

According to an established norm, rule, or principle; conformed to a type, standard, or regular form; performing the proper functions; not abnormal; regular; natural; analogical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

According to a square or rule; perpendicular; forming a right angle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Specifically: Of or pertaining to a normal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Standard; original; exact; typical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Denoting a solution of such strength that every cubic centimeter contains the same number of milligrams of the element in question as the number of its molecular weight.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Denoting certain hypothetical compounds, as acids from which the real acids are obtained by dehydration; thus, normal sulphuric acid and normal nitric acid are respectively S6, and N5.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Denoting that series of hydrocarbons in which no carbon atom is united with more than two other carbon atoms; as, normal pentane, hexane, etc.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Cf.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Iso-.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any perpendicular.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A straight line or plane drawn from any point of a curve or surface so as to be perpendicular to the curve or surface at that point. conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social norm; not abnormal; 'serve wine at normal ro

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normal. natural. up to par. regular. usual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

something regarded as a normative example; 'the convention of not naming the main character'; 'violence is the rule not the exception'; 'his formula for impressing visitors'. conforming with or constituting a norm or standard or level or type or social no

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A normal is a vector that is perpendicular to a surface.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The normal at the point P of a curve C is the line through P perpendicular to the tangent at P.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To understand whether precipitation and temperature is above or below normal for seasons and longer timescales, normal is defined as the average weather over 30 years These averages are recalculated every ten years The National Weather Service has just re

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The line which is perpendicular to a point on a surface There's a diagram, too.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Perpendicular If one line is normal to another, then they are at right angles to each other. Perpendicular A normal vector.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A line drawn perpendicular to a line or surface.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The recognized standard value of a meteorological element as it has been averaged in a given location over a fixed number of years Normals are concerned with the distribution of data within limits of common occurrence The parameters may include temperatur

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Direction perpendicular to a surface. A term describing a direction perpendicular to a planar surface, or a vector representing a perpendicular direction Normals are used to calculate the orientation of a surface with respect to a light source or view poi

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A normal to a face or plane is a vector perpendicular to that face or plane. an imaginary line perpendicular to a surface; used in determining the direction taken by reflected or refracted light.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This is a slippery, dangerous term, because what's normal to one person at one time is abnormal to another person, another time The use of 'normal' to describe brake reach is a very common source of confusion and trouble.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A central value of annual quantities for a 30-year period ending with an even 10-year, thus 1921-50; 1931-60, and so forth This definition accords with that recommended by the Subcommittee on Hydrology of the Federal Inter-Agency Committee on Water Resour

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That positional relationship of a vertebral segment, the skull, or pelvis in which these structures are aligned to the vertical axis, and in which the resultant of all acting forces is zero and the sum of all torques about their axes of motion is zero.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A ray that is perpendicular to, and points away from a solid. at right angles, perpendicular The line that is normal to the plane is a right angles to any line that lies in the plane.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The long-term average value of a meteorological element for a certain area For example, 'temperatures are normal for this time of year ' Usually averaged over 30 years.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Perpendicular.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The word 'normal' is used in mathematics to mean 'perpendicular '. a solution concentration of one gram equivalent per liter of solution.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A line at right angles to a surface, usually a mirror or glass block.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A general term applied to behavior or abilities that fall within the average range; that which is considered acceptable, not exceptional.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normal , standard , usual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.) normal: tabii, uygun, muntazam; düzgülü; (geom.) dikey; (i.) dikey, normal; alışılmış durum, standart. normal distribution normal eğriyle gösterilen frekans dağılımı. normal school öğretmen okulu. normalcy, normal'ity (i.) tabiilik, normal

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Finansal Terim

(Normal Order)

Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normal price. regular price. charge price. normal / regular price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to become normal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normalization.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to normalize.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normalcy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

normalcy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

supernormal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Special Limit Price Orders)

Emir miktarının “Sıfır-0” olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Belirli bir fiyata kadar olan bütün emirleri karşılamak amacı ile girilir. Bu emirler, belirtilen fiyat seviyesine kadar tüm fiyat seviyelerindeki emirleri karşılar.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

market price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

market price. market price / rate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Market Price)

Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyatıdır.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

current price. market price. going fas.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Reference Price)

Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescili yapılıncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması amaçlanan fiyattır. Sadece Rüchan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem görmeye başlayacakyeni pay alma kuponları için hesaplanır.


Finansal Terim by

Türkçe Sözlük

(SARFİYYAT) (i. A. c.). Harcotunan şeyler: Bu ay çok sarfiyat oldu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

wastage. expenses. expenditure. consumption. costs. expenditures.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

expenses. costs. expenditures. consumption. using sth up.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ صرفيات] harcamalar. 2.salgılar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sale price. selling price. ask price. public price. selling rate. sales price. asked rate. disposal / sale price. sales / selling price. disposal price. output price. public fas. short price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. normalden aşağı; i. zekâsı normalin altındaki kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. normal üstü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

floor price.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Minimum Price)

Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ve fiyat adımı gözönüne alınarak ayrı olarak hesaplanır.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ceiling price. maximum price. ceiling / maximum price. maximum fas.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Maximum Price)

Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ve fiyat adımı gözönüne alınarak ayrı olarak hesaplanır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Settlement Price)

Vadeli işlemler piyasasında pozisyon alan hesapların günlük kar/zarar ve teminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Genelde seansın sonuna doğru oluşan fiyatların ortalaması şeklinde hesaplanır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Artificial Market/ Artificial Price)

Bir veya birkaç üyenin, bir veya birden fazla seanslar boyunca herhangi bir menkul kıymet için, sözkonusu menkul kıymetin gerçek piyasa değerini yansıtmayacak şekilde fiyat (yapay fiyat) teşekkül ettirecek şekilde sürekli olarak önceki alım emrine göre daha yüksek fiyatlarda alım emirleri veya sürekli olarak daha düşük fiyatlarda satım emirlerinin borsaya iletilmesi ile oluşturmaya çalışılan piyasaya yapay piyasa denir.


Finansal Terim by