O ne demek? | O anlamı nedir? | O

O anlamı nedir?

O ne demek?

O anlamı nedir?

O | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

Türk alfabesinin on sekizinci harfi: Fonetik bakımından kalın, yuvarlak ünlülerin genişini gösterir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(kimya). Oksijen elemanının senbolü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (c. onlar). Teklik üçüncü şahıs zamiridir: O geldi, onun oğludur. Onlarla beraber.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Uzağı gösteren işaret zamiridir. Yakın için «bu» ve orta yer için «şu» kullanılır. Bazen de sayı için kullanılır: O mübârek adam böyle söyledi. Zaman gösterir; isimlerle zaman zarfları yapar: O anda, o saat, o gün, o gece, o vakit, o sefer, o defa. Bunların yakın için mukabilleri «bu» ile teşkil olunur: Bu anda, bu saat vesaire. Yer gösteren isimlerle yer zarfları da yapar: O yer, o yan, o taraf, o cihet. O bu, şu bu = Öteki beriki, halk. O kadar = O miktarda. O gibi = O mıkdarda, o misilli: O gibi işlerde acele etmek olmaz. O yolda = Öyle, o tavır ve meslekte, o gidiş ve tertiple.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e.). Sabırsızlık duygusuyle karışık ümitsizlik, kızgınlık, sakınma, ihtâr vs. ifade eder: Ooo, bu iyi olmadı. Ooo böyle mi olacaktı ya? Bazen de art arda kullanılır: O, o ne yapıyorsunuz?

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Türk alfabesinin on dokuzuncu harfi, fonetik ilmi bakımından ince yuvarlak vokallerin genişini gösterir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ÖÖÖ) (e.). Tiksinme ifade eder.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

he.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

her. him. it. such. that.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives its form, value, and name from the Greek O, through the Latin.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Among the ancients, O was a mark of triple time, from the notion that the ternary, or number 3, is the most perfect of numbers, and properly expressed by a circle, the most perfect figure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The letter O, or its sound.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Something shaped like the letter O; a circle or oval.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A cipher; zero.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A prefix to Irish family names, which signifies grandson or descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil, O'Carrol.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A shortened form of of or on.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An exclamation used in calling or directly addressing a person or personified object; also, as an emotional or impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise, desire, fear, etc. the 15th letter of the Roman alphabet the blood group whose red cel

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'. a nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 21 percent of the at

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük


Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

ünlem 0! Ya ! (hayret ve şaşkınlık ifadesi).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(kıs.) ocean, October, Ohio, old, older.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

edat, önek of veya on'ın kısaltılmış şekli (bazı isimlerin başına gelen edat: o'clock gibi); (bh) zade (bazı İrlanda'lı şahıs isimlerinin başına gelir ve oğlu anlamındadır: O'Casey).

İngilizce - Türkçe Sözlük by