Oğuz ne demek? | Oğuz anlamı nedir? | Oğuz

Oğuz anlamı nedir?

Oğuz ne demek?

Oğuz anlamı nedir?

Oğuz | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: oguz

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Tosun. 2. Sâf ve bön adam. 3. İyi, ahlâklı adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi.). Batı Türkleri’nin esasını teşkil eden Türk boyu ki, Osmanlı Türkleri, Azeriler ve Türkmenler olarak üçe ayrılır. Oğuz Han = Mete (Motun). Oğuz Han Destânı = Pek tanınmış Türk destânı.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2.Genç, sağlam, güçlü. 3.Anlayışı kıt, bön. 4.Köylü. Tosun. 5.Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Yiğit kimse.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Oğuz boyundan, yiğit, savaşçı.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Oğuz’a mensup, güçlü yiğit baba. 2.Oğuz kahramanı.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Oğuz çocuğu. 2.Yiğit gürbüz çocuk.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Oğuz bay.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(hi.). Batı Türk lehçesi: Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan Türkçe’leri.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Oğuz can.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Oğuz (Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Yiğit han, hakan. 2.Oğuz boylarının efsanevi kahramanı.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Damarlarında Oğuz kanı taşıyan.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Görkemli, aydınlık.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Sağlam, yiğit. 2.Yumuşak huylu, sakin.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Oğuz’a mensup. Oğuz’a ait.

İsimler ve Anlamları by