Oid ne demek? | Oid anlamı nedir? | Oid

Oid anlamı nedir?

Oid ne demek?

Oid anlamı nedir?

Oid | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

sonek benzer, şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). (anat). Ienf bezi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (kim). striknin ve morfin gibi kuvvetli ve tehlikeli bir grup ilâçlardan her biri .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (jeol). badem gibi tanelerle dolu bir çeşit taS; (s). badem Seklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). insan şeklinde; (i). insan şeklinde robot.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Bir çeşit kadranlı barometre.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). sıvısız aneroid barometre aneroid, kadranlı barometre. aneroid aItimeter (hav). aneroid altimetre, aneroid yükselti saati.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). insana benzeyen , insanımsı; (i). insana benzeyen maymun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (anat). araknoid, beyin zarlarından biri; (s)., (bot). örümceksi, ağımsı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i).(s)., (astr). küçük gezegen, asteroid, planetoit; (zool). deniz yıldızı familyası; s yıldız gibi. asteroi'dal (s). küçük gezegenle ilgili; yıldıza benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). Avustralya'nın asıl yerlilerine ait veya benzeyen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). hormon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). sakınmak, çekinmek, kaçınmak , uzak durmak, içtinap etmek; (huk). bertaraf etmek, feshetmek, iptal etmek. avoidable (s). kaçınılır, sakınılır, içtinap olunur ; bertaraf edilir, fesholunur avoidance (i). sakınma, içtinap; (huk). iptal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). bakteri şeklinde, bakteri biçim, bakterimsi. bacteroi'dal (s). bakteriye ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (mat). yürek şeklinde olan eğri, kardioit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tic).,(mark). selüloit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). boynuz gibi; boynuzlu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (anat). kıkırdak gibi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (anat). gözün damar tabakasının arka parçası; (s). buna benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (geom). sarmaşık eğrisi, sisoid; (s). bu çeşit eğri içinde bulunan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (kim). koloit; (s). koloidal, koloidimsi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). koloidal, koloidimsi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (mat). konkoid; sedef eğrisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (anat). kondiloid, lokmamsı, lokma şeklinde. condyloid process alt çenenin arka tarafında olan yumrumsu tepe.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). konik (şekil).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (anat)., (zool). hokka gibi, cotyloid cavity hokka şeklinde kalça kemiği çukuru.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s)., (anat). gırtlak kıkırdağı; (s). gırtlak kıkırdağına ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (zool). Crinoidea sınıfından denizlâlesi, zambak şeklinde birkaç çeşit deniz hayvanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (zool). kenarı tarak şeklinde olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (geom). yuvarlanma eğrisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s). havuz balığı: (s). havuz balığına ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). delta şeklinde, üçgen, üç köşeli; (i)., (tıb). deltakası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., of ile boş, hali; yoksun, mahrum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). çift, iki katlı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). disk şeklinde, yassı ve yuvarlak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. matematik). Bir elipsin kendi ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen mücessem şekil, mücessem kat’ı nâkıs.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr. matematik). Elipsoitle ilgili.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., geom. elipsoit. ellipsoidal s. elipsoit gibi oval şekli olan, elipsoidal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. üzerine nakış işlemek; süslemek; mübalâğaya kaçmak (hikâyede). embroidery i. nakış, işleme; süs embroidery frame kasnak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (anat.) burun içinde bulunan kalbura benzer bir kemiğe ait. ethmoid bone (anat.) etmoid, kalbur kemiği. ethmoidal cells (anat.) etmoid hücreleri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). Iifli, lif gibi, liften yapılmış. fibroid tumor lifli tümör.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s, i, zoo/ morina cinsinden balıklara ait; i morina cinsinden herhangi bir balık

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s, i parlak, cilâlı gibi (balık pulu); i, zool parlak pullu bir balık

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., anat. oyuklu, çukursu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.), (kim.) halojenli, halojenimsi; (i.) bir halojenle meydana gelen tuz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.), (biyol.) yarı kromozonlu (hücre).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). sarmal, helezoni.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). basur, emeroit. hemorrhoid'al (s). basura ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.). Hiperboloit biçiminde olan.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. insan gibi, insansı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. cam gibi şeffaf.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., anat. dil kemiği, dilin kökünde bulunan at nalı şeklindeki kemik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. tiroidin fazla çalışmasından ileri gelen durum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. balık gibi, balığa benzer; i. balığa benzer herhangi bir hayvan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Y. Fr.). Yer küresinin geometrik olmayan gerçek şekline verilen isim, Fr. geoi’de.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. boynuza veya boynuz maddesine benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Büyüklüğü 10-1000 angstrom arasında değişen, bir başka maddede asılı, çok küçük parçacıklar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr. kimya). Jelatin hususiyetinde olan ve suda dağılmışının zarlardan geçmemesiyle billûrsulardan ayırt edilen maddelerin genel adı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. L. Fr.). Billûra benzeyen, billOrî.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. mercek şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yağ gibi, yağa benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., anat. birçok memeli hayvanda kulak arkasındaki yuvarlak kemik çıkıntısına ait; bu kemik çıkıntısına yakın; kadın memesi biçiminde, meme başı şeklinde; i. şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı; kulak arkasındaki çıkıntılı kemik. mastoid process mast

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. maden olmayan fakat madene benzer basit cisim; s. madene benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. atmosfere girince meteortaşı olan gökcismi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eski Portekiz altın parası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i.,antro. Moğol Irkma mensup (kimse); Mongolizm hastalığına uğramış (kimse).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (anat.) diş gibi, diş şeklindeki.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. altın renginde bakır ile çinko veya teneke alaşımı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kemik gibi, kemiksi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yumurta şeklindeki, beyzi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., geom. parabolit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

paratiroid bezleri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. paratifo.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., zool. tabak şeklindeki; köpekbalığı gibi tabak şeklinde pulları olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., astr. küçük gezegen, asteroid planetoid.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., tıb. romatizmaya benzer, romatizma kabilinden; romatizmalı. rheumatoid arthritis romatizmal arterit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. karşılıklı kenar ve açıları eşit olup dik açısı bulunmayan paralelkenar. rhomboi'dal s. böyle bir paralelkenar biçiminde .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. soğukkanlılık itidal, kendine hâkim olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., tıb. şizofreni hastallğına ait veya ona benzer: sizofreniye eğilimli; i. Sizofren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. gölgebalığıgiller familyasına ait; i. bu familyadan herhangi bir balık; sarıağız, zool. Sciaena aquila.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., zool. kertenkele familyasından skinkgillere ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., sincaba benzer; bot. sincap kuyruğuna benzer, püsküllü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s.,biyol. katı, sert, sertdokulu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. uskumrugillerden bir balık; s. uskumrugillere ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., zool. iskorpit balığı familyasından.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., zool. akrep gibi; akrep takımına ait; akrep kuyruğunun ucu gibi kıvrık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) (i.) (anat.) susam şeklindeki, susamsı; (i.) susamsı kemik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., anat. s harfi şeklindeki, sigmoit, sigmamsı. sigmoid artery anat. kalınbağırsağa kan getiren damarın bir kolu. sigmoid flexure anat. makattan kalınbağırsağa çıkan s şeklindeki kısım. sigmoit kolon, kalça leğen kolonu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sinüsoit .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Sinüsiot denilen eğri bir çizgi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., elek. solenoit, sarmal bobin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. kama şeklindeki; anat. ense kemiğine ait, sfenoid; i. ense kemiği.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., geom. küremsi cisim, yuvar. spheroidal s. küremsi, sferoidal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. helezon gibi, vidaya benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., biyokim. steroit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. mil şeklindeki, milsi, stiloid. styloid process milsi çıkıntı, stiloid çıkıntı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. tabloid

küçük gazete

Siyasi ve sosyal meseleleri tek bir haberle veren bir tür gazete.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. ufak resimli gazete: b.h. yassı hap, tablet; s. sıkıştırılmış; az ve öz; duygusal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. hayvana benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. tiroid, kalkanbezi; s. kalkansı; anat. kalkansı, tiroid. thyroid cartilage kalkansı kıkırdak. thyroid gland tiroid, kalkanbezi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tiroidi çıkarma ameliyatı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Amplifikatöre dengeli voltaj sağlayan, yüksek verimli ve düşük manyetik sızıntılı yüksek performanslı bir besleme transformatörü yapısı.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., geom ikizkenar yamuk (Bazen trapezium ve trapezoid kelimeleri ters anlamda kullanılır). trapezoi'dal s. ikizkenar yamuk şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., geom. tekerlenme eğrisi, yuvarlanma eğrisi: anat. döner eklem. trochoi'dal s. tekerlek gibi. trochoi'dally z. tekerlek gibi dönerek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. tifo; s. tifoya benzeyen. typhoid bacillus tifo mikrobu. typhoid fever tifo.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kaçımlmaz, bertaraf edilmez; iptali kabil olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. çiçek hastalığına benzer; i. hafif bir çeşit çiçek hastalığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., f. hükümsüz; boş, hali, ıssız; manasız; faydasız, kullanılmayan, hayırsız; i. boşluk; vakum; boş yer; f. hükümsüz kılmak; iptal etmek; boşaltmak, bırakmak, çıkmak, terketmek; tahliye etmek; ihraç etmek; defetmek. void of -sız, olmayan. void'ab

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tahliye, boşaltma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. boşaltılmış; hükümsüz kılınmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., antro. sarışın; i. sarışın kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. kılıç şeklindeki, hançersi; i. göğüs kemiğinin arka kısmı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by