Ongu ne demek? | Ongu anlamı nedir? | Ongu

Ongu anlamı nedir?

Ongu ne demek?

Ongu anlamı nedir?

öngü | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ongu

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) 1.Gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık. 2.Bayındırlık, gelişmişlik.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.İlk, önce, önceki. 2.Direnme, inat.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

Atmosferdeki azotun bitkiler tarafından özümlenmesi, sonra topraktan geçerek atmosfere dönmesi süreci. Azot, proteinlerin önemli bir bileşenidir ve bu nedenle hem bitkiler hem de hayvanlar için gereklidir.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

şezlong.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. denizcilik). Makinelerin içinde kazana su vermek ve sintine suyunu atmak için kullanılan tulumba.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vicious circle kısırdöngü. loop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

loop. circle. circular reasoning. rotation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

16:9 en-boy oranı ve mükemmel görüntü kalitesi sunan bir TV projeksiyon sistemi.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) geyikdili, (bot.) Phyllitis scolopendrium .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. köpekdili, bot. Cynoglossum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Karbon atomlarının fiziksel, jeolojik, kimyasal ve diğer süreçler sonucunda atmosfer, okyanuslar, yeryüzü vb. arasındaki dolaşımı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vicious circle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - San ile siyah karışımı bir renk, koyu kumral, kestane rengi.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Kongur).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Konguralp).

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kitap veya piyeste fazla uzun ve sıkıcı kısım.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Deniz veya ırmakların birdenbire derinleşen yerleri.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) 1.Direnen, inatçı kimse. 2.Ön ayak olan, teşvik eden. 3.Kılavuz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

totem. flourishing. prosperous. blessed. happy. productive. fertile. flourishing bayındır. happy mutlu. totem totem.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

very productive. flourishing prosperous. happy. at peace with oneself. lucky. totem.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) 1.Eksiksiz, tam. 2.Verimli, bol, Bayındır. 3.Kutlu, uğurlu, beğenilen. 4.Kurtulmuş, onmuş. 5.Gelişmiş, gürbüz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Gelişmiş, gürbüz genç.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ongün-(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ongün-eş.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Bol ve gür akan su.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Saklanarak yanaşma, izinden yürüme. 2.Hücum etmek için elverişli y(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sığırdili, bot. Anchusa officinalis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) iğneleyici.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. nabza göre şerbet veren, riyakâr.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Sonbahar’ın sonlan, kış başlangıcında uçan gül.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Şahin. 2.Ağır, hantal.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Songur).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.En büyük çocuk. 2.Bir tür kuş, baykuş.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., müz. dil vuruşu yapmak; tahtalara geçme kenar yapmak; k.dili konuşmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dil; lisan; dil şeklinde şey; söz, konuşma; konuşma tarzı; konuşulan dil; araba oku; broş iğnesi; denize uzanan sivri burun, dil. a sharp tongue sert söz söyleme eğilimi. find one's tongue yeniden konuşabilmek, konuşmaya başlamak. gift of tongues d

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

lamba ve zıvana.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., k.dili azarlama, haşlama.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dili tutulmuş. tongue twister tekerleme, ses oyunu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by