Onto ne demek? | Onto anlamı nedir? | Onto

Onto anlamı nedir?

Onto ne demek?

Onto anlamı nedir?

Onto | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

edat üstüne, üstünde; k.dili farkında.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kibar davranış veya tarz; asalet; aristokrasi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Juraik devrinde yaşayan dinozor cinsinden çok büyük bir hayvan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). burmak, bükmek, eğmek, çarpıtmak. contorted (s). buruşuk, bükük. contortion (i). burulma, bükülme, eğilme. contortionist (i). vücudunu türlü şekillere sokan akrobat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). dış hatlar, çevre, şekil; (haritada) tesviye hattı, yatay sınır, düzey çizgisi; (f). şeklini meydana getirmek; düzenini takip etmek. contour line eşyükselti çizgisi. contour map düzey haritası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). deontoloji, ahlak bilgisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. sosyoloji). Vazife bilgisi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. déontologie

ödev bilimi

Bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deontology ödevbilgisi.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

Bir biçimin veya hacimin dış çizgisi veya en dış kenarı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İ.).

1.Satıcının alıcıya bir malın fiyatından yaptığı indirme.

2.Vâdesi gelmemiş bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek kıymetinden eksiğine alınması, kırma.

3.Böyle bir senedin karşılığından düşülen miktar.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. İ. sconto).

1.Bir senedin vâdesi gelmeden önce parası alınmak için bırakılan, kırdırma payı. Iskonto etmek = Kırdırmak.

2.Tenzilât: Iskontolu satış.


Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İt. sconto

tic.

1.indirim,

2.kırdırma

1. Fiyatta yapılan değer düşürümü.

2.Süresi dolmamış bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

discount. allowance. reduction. purchase discount.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

discount ıskonto. indirim.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

discount. trade terms. odd- come shorts. off- reckoning. rebate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

at a discount.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

subscriber's meter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

meter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

Dış çizgi. Bir nesnenin dış hatları, sınırları anlamına gelen terim, nesnelerin silüetlerinin ya da kütle içindeki biçimlerinin çizgisel olarak belirlenmesine yarar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Limon asidi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (anat.) diş gibi, diş şeklindeki.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) dişlerden ve dişlerin gelişmesinden bahseden ilim. odontologist (i.) diş ilmi uzmanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. ontogénèse

biy. birey oluş

Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiği gelişim evrelerinin bütünü.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yaratıklar bilgisi, yaratılış ilmi, ontoloji; gerçeğin asıl kendisini ve niteliğini inceleyen konu. ontologic(al) s. yaratıklar bilgisine ait, ontolojik. ontologist i. yaratıklar bilgisi alimi, ontolojist.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. ontologie

varlık bilimi

Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles’in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ontology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ontology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eskivarlıkbilim, paleontoloji. paleontolog'ical s. paleontoloji ile ilgili. paleontol'ogist ' paleontoloji bilgini.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Fosilleri inceleyen ilim.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. paléontologie

taşıl bilimi

Taşıllara dayanarak jeolojik devirlerde yeryüzünde yaşamış varlıkları, yerin geçmişini inceleyen bilim dalı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

palaeontology. paleontology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

paleontology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

palaeontology. paleontology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

paleontology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. ayak parmakları veya ayakları içe dönük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Batık gemileri askıya almakta kullanılan büyük duba.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Pontoon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pontoon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., ask. dubalı köprüler yapan istihkâmcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. duba, tombaz. pontoon bridge dubalar üstüne kurulan köprü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. dağlık burun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., A.B.D., k.dili hemen, derhal, çabuk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Hoşa giden biri için söylenen bir tâbir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

darling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

darling. sweet. dear (old person or child.

Türkçe - İngilizce Sözlük by