Ontogenez ne demek? | Ontogenez anlamı nedir? | Ontogenez

Ontogenez anlamı nedir?

Ontogenez ne demek?

Ontogenez anlamı nedir?

Ontogenez | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ontogenez

Yabancı Kelime

Fr. ontogénèse

biy. birey oluş

Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiği gelişim evrelerinin bütünü.


Yabancı Kelime by