Oruçlu Olmak | Oruçlu Olmak ne demek? | Oruçlu Olmak anlamı nedir?

Oruçlu Olmak | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. A. «kıyâm»dan if.) (mü. kaime).

1.Ayakta duran, kıyamda bulunan: Odaya girdiğimde kendisi kaim idi, kendisini kaim buldum.

2.Duran, mevcut, bâkî: Kahire’de Tulun Camii hâlâ kaimdir.

3.Birinin yerini tutan, yerine geçen: Babam ölünce onun yerine ben kaim oldum.

4.Aşağıdan yukarı vaziyette bulunan, dik, amûdî: Hatt-ı kaim.

5.Namaz kılan, vaktini namaz kılmakla geçiren: Dindar bir zat olup gündüz oruçlu, gece kaim idi. (matematik) ZAviye-i kaime = 90 derecelik açı, dik açı: Müselles-i kaimüz-zâviye = Dik açılı üçgen. Kaim-makaam = bk. Kaymakam.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (Fars. rûze’den) (Türkçe’de kelime r ve I harfleriyle başlamadı ğı için bu Farsça kelime «orûze» ve son ra «oruç» olmuştur). Dini kaideler içinde yiyip içmekten kaçınma, Ar. savm, sıyâm. Oruç açmak, oruç bozmak = İftar etmek. Oruç tutmak = Oruçlu olmak. Oruç yemek = Oruçsuz olmak, oruç tutmamak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fasting.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fasting.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «savmadan if.) (mü. sâime). Oruç tutan, oruçlu.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [صائم] oruçlu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Oruç tutan kimse, oruçlu.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan.

İsimler ve Anlamları by