Osmani ne demek? | Osmani anlamı nedir? | Osmani

Osmani anlamı nedir?

Osmani ne demek?

Osmani anlamı nedir?

Osmani | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(hi. A.) (mü. Osmâniyye). I. Sultan Osman’a ait: Hânedân-ı Osmanî, Devlet-i Osmâniyye.

2.Osmanlı devletine ait: Târîh-ı Osmânî, Asâkir-i Osmâniyye, Memâlik-i Osmâniyye.

3.Osmanlı (Türkiye) Türkleri’ne ait: Lisân-ı Osmânî, lugat-i Osmâniyye. Nişln-ı Osmânî = Osman Gazi adına Sultan Abdülaziz tarafından ihdâs olunmuş nişan ki, Nişân-ı Mecîdî’den yüksek ve Nişân-ı Imtiyaz’dan sonraydı; değişik rütbeleri vardı.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi. F. c.). Osmanlılar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi.).

1.I. Osman’ın kurduğu devlete mensup: Osmanlı dili, Osmanlı devleti, Osmanlı askeri, Osmanlıların ahlâkı.

2.mec. Cesur, cömert, mert, baba karakterli: Osmanlı adamdır, tam Osmanlıdır.

3.Eskiden paşalar maiyetinde bulunan.

4.Tavla oyununun bir çeşidi.


Türkçe Sözlük by